Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Прописи


Документи 1 до 8 од 8
[1]
Општ колективен договор за стопанството на Република Македонија
 16.07.2009
Преземи го документот
категорија: Работни односи » Колективни договори
 
Правилник за висината на цената за штети во шума
 07.06.2010
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Шумарство - ловство
 
Правилник за задолжителна опрема на возилото, велосипедот и запрежното возило за безбедно учество во сообраќајот на патиштата, како и на трактори за безбедно извршување на земјоделски, односно шумски работи
 03.03.2010
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Сообраќај и врски
 
Правилник за начинот за издавање на гаранции за потекло на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија како и содржината, формата и начинот на водење на регистарот на издадени гаранции за потекло на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија
 09.10.2008
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Индустрија и енергетика
 
Правилник за начинот за стекнување статус повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, како и содржината, формата и начинот на водење регистар на повластени производители на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија
 27.02.2009
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Индустрија и енергетика
 
Правилник за обновливите извори на енергија за производство на електрична енергија
 09.10.2008
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Индустрија и енергетика
 
Правилник за образецот на регистарот на грбовите и знамињата на општините во Република Македонија и начинот на неговото водење
 06.06.1997
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Локална самоуправа
 
Правилник за утврдување на висината на цената за штети на шумите - вон сила
 19.05.1998
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Шумарство - ловство
 
Документи 1 до 8 од 8
[1]
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.