Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Судска пракса на Европски суд


Документи 21 до 30 од 2503
1 2 [3] 4 5 6 7 8 ... 251
Предметот A[1].T. v. AUSTRIA_21032002
 2002 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Право на заштита на сопственоста » Сопственоста е неприкосновена освен ограничувањата врз основа на општи начела на меѓународното право
 
Предметот ABDOELLA v[1]. THE NETHERLANDS_25111992
 1992 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Право на заштита на сопственоста » Никој не може да биде лишен од сопственоста освен кога тоа е од јавен интерес под услови предвидени во меѓународното право
 
Предметот ABDULAZIZ, CABALES AND BALKANDALI v[1]. THE UNITED KINGDOM_28051985
 1985 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Слобода на движењето » Законско ограничување на правото во интерес на јавната безбедност
 
Предметот ABDULAZIZ, CABALES AND BALKANDALI v[1]. THE UNITED KINGDOM_28051985
 1985 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Слобода на движењето » Законско ограничување на правото во интерес на националната безбедност
 
Предметот ABDULAZIZ, CABALES AND BALKANDALI v[1]. THE UNITED KINGDOM_28051985
 1985 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Забрана на дискриминација » Забрана на дискриминација по основ на припадност на национално малцинство
 
Предметот ABDULLAH AYDIN v[1]. TURKEY_09032004
 2004 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Право на почитување на приватниот и семејниот живот » Почитување на домот
 
Предметот ABDULSAMET YAMAN v[1]. TURKEY_02112004
 2004 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Слобода на движењето » Законско ограничување на правото заради заштита на правата и слободите на другите
 
Предметот ABDULSAMET YAMAN v[1]. TURKEY_02112004
 2004 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Право на правично судење » Право на правично судење при определувањето на граѓанските права и обврски на секое лице
 
Предметот ABDURRAHIM INCEDURSUN v[1]. THE NETHERLANDS_22061999
 1999 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Слобода на движењето » Законско ограничување на правото заради заштита на моралот
 
Предметот ABDURRAHMAN ORAK v[1]. TURKEY_14022002
 2002 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Слобода на движењето » Законско ограничување на правото заради заштита на здравјето
 
Документи 21 до 30 од 2503
1 2 [3] 4 5 6 7 8 ... 251
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.