Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Судска пракса на Европски суд


Документи 1 до 10 од 2503
[1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 251
_10021993
 1993 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Право на слобода и сугурност » Секој што е уапсен или притвор има право брзо да биде изведен пред суд и има право на судење во разумен рок или да биде (условно) ослободен во очекување на судењето
 
v. ITALY_24102002
 2002 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Забрана на дискриминација » Забрана на дискриминација по основ на пол
 
Предметите ECER AND ZEYREK v[1]. TURKEY_27022001
 2001 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Слобода на движењето » Законско ограничување на правото заради одржување на јавниот ред
 
Предметите ECER AND ZEYREK v[1]. TURKEY_27022001
 2001 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Слобода на движењето » Законско ограничување на правото заради превенција од криминал
 
Предметите ECER AND ZEYREK v[1]. TURKEY_27022001
 2001 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Слобода на движењето » Секој е слободен да ја напушти било кој земја, вклучувајќи ја и сопствената
 
Предметите PINI AND BERTANI AND MANERA AND ATRIPALDI v[1]. ROMANIA_22062004
 2004 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Право на правично судење » Примена на начелото на правично судење во управните постапки
 
Предметите SCHOUTEN AND MELDRUM v[1]. THE NETHERLANDS_09121994
 1994 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Право на заштита на сопственоста » Никој не може да биде лишен од сопственоста освен кога тоа е од јавен интерес под услови предвидени во меѓународното право
 
Предметот A[1]. v. FRANCE_23111993
 1993 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Забрана на дискриминација » Забрана на дискриминација по основ на пол
 
Предметот A[1]. v. THE UNITED KINGDOM_23091998
 1998 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Слобода на движењето » Законско ограничување на правото во интерес на националната безбедност
 
Предметот A[1].A. AND OTHERS v. TURKEY_27072004
 2004 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Слобода на движењето » Законско ограничување на правото заради заштита на здравјето
 
Документи 1 до 10 од 2503
[1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 251
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.