Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1 до 10 од 12
[1] 2
Закон за легализација на јавните исправи во меѓународниот промет
 13.06.2012 | Сл. весник/година: 74 / 2012
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Закон за лековите и медицинските помагала
 05.09.2007 | Сл. весник/година: 106 / 2007
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.07.2010 
Преземи го документот
 Дополнување
  23.03.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  24.01.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  28.10.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.02.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  28.05.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.12.2015 
Преземи го документот
 Измена
  18.01.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.03.2016 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Здравствена заштита
 
Закон за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала
 08.05.1998 | Сл. весник/година: 21 / 1998
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Здравствена заштита
 
Закон за лизинг
 25.01.2002 | Сл. весник/година: 4 / 2002
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.07.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.02.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.07.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.03.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.10.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за личната карта
 15.02.1995 | Сл. весник/година: 8 / 1995
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.05.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.03.2004 
Преземи го документот
 Измена
  22.02.2005 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.02.2007 
Преземи го документот
 Измена
  25.01.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
 Дополнување
  27.01.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.12.2012 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  19.02.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.03.2016 
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Закон за личното име
 15.02.1995 | Сл. весник/година: 8 / 1995
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.05.2007 
Преземи го документот
 Дополнување
  19.08.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.03.2016 
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Закон за лобирање
 27.08.2008 | Сл. весник/година: 106 / 2008
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  13.02.2010 
Преземи го документот
 Дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Општи прописи
 
Закон за ловството
 24.02.2009 | Сл. весник/година: 26 / 2009
Преземи го документот
 Исправка на Законот за ловство
  01.07.2009 
Преземи го документот
 Дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.01.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.05.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.12.2013 
Преземи го документот
 Дополнување
  05.03.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.11.2015 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Шумарство - ловство
 
Закон за ловството - вон сила
 25.02.1996 | Сл. весник/година: 20 / 1996
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  18.07.1997 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  07.10.2004 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.07.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  20.09.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.07.2008 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Шумарство - ловство
 
Закон за локалната самоуправа
 29.01.2002 | Сл. весник/година: 5 / 2002
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Локална самоуправа
 
Документи 1 до 10 од 12
[1] 2
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.