Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 71 до 80 од 93
1... 3 4 5 6 7 [8] 9 10 ... 10
Закон за отпишување на камати на доспеани обврски по основ на даноци и придонеси за задолжително здравствено осигурување
 22.12.2008 | Сл. весник/година: 159 / 2008
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
 
Закон за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување - вон сила
 20.02.2013 | Сл. весник/година: 26 / 2013
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
 
Закон за плаќање на рати на даночни долгови на јавните претпријатија и трговски друштва основани од Република Македонија, односно од општините или Градот Скопје
 09.02.2010 | Сл. весник/година: 18 / 2010
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
 
Закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на додадена вредности платени обврски кон странски инвеститори и странски железнички претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје
 13.05.2015 | Сл. весник/година: 78 / 2015
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
 
Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување
 10.11.2008 | Сл. весник/година: 142 / 2008
Преземи го документот
 Oдлука на Уставен суд
  06.05.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.05.2009 
Преземи го документот
 Измена
  25.12.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.12.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.12.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.03.2012 
Преземи го документот
 Одлука
  14.11.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.01.2013 
Преземи го документот
 Измена
  06.12.2013 
Преземи го документот
 Измена
  26.06.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.07.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.12.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.12.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  12.02.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.03.2015 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  09.05.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.07.2015 
Преземи го документот
 Измена
  11.12.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.10.2016 
Преземи го документот
 Измена
  28.11.2017 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.02.2018 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
 
Закон за ревизија
 09.12.2010 | Сл. весник/година: 158 / 2010
Преземи го документот
 Дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  04.04.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.12.2013 
Преземи го документот
 Дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.09.2014 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  15.12.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
 
Закон за ревизија - вон сила
 21.09.2005 | Сл. весник/година: 79 / 2005
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.08.2008 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
 
Закон за ревизијата - вон сила
 22.12.1997 | Сл. весник/година: 65 / 1997
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  07.04.2000 
Преземи го документот
 Измена
  26.04.2001 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  17.04.2002 
Преземи го документот
 Дополнување
  26.07.2002 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
 
Закон за сметководство за буџетите и буџетските корисници
 26.07.2002 | Сл. весник/година: 61 / 2002
Преземи го документот
 Дополнување
  27.12.2002 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  26.09.2005 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.02.2011 
Преземи го документот
 Измена
  25.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.11.2017 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
 
Закон за сметководството - вон сила
 07.07.1993 | Сл. весник/година: 42 / 1993
Преземи го документот
 Измена
  01.02.1995 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  27.12.1995 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.07.1998 
Преземи го документот
 Дополнување
  01.07.1999 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.09.2001 
Преземи го документот
 Дополнување
  30.05.2002 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
 
Документи 71 до 80 од 93
1... 3 4 5 6 7 [8] 9 10 ... 10
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.