Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 61 до 70 од 84
1... 2 3 4 5 6 [7] 8 9 ... 9
Закон за начинот и условите за користење на средства за исплата на испратнини по договорот за кредит по проектот за итна социјална помош на Република Македонија
 21.12.1999 | Сл. весник/година: 81 / 1999
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Социјална заштита
 
Закон за обезбедување на средства во форма на кредит за предвремена исплата на дел од побарувањата на граѓаните по основа на штедни влогови
 04.06.1997 | Сл. весник/година: 35 / 1997
Преземи го документот
 Дополнување
  29.10.1997 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Банки и штедилници
 
Закон за облигационите односи
 05.03.2001 | Сл. весник/година: 18 / 2001
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  12.09.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.01.2002 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  17.07.2002 
Преземи го документот
 Измена
  31.01.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  11.07.2008 
Преземи го документот
 Измена
  30.06.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.12.2009 
Преземи го документот
категорија: Сопственост и други имотно-правни односи » Имотно-правни односи
 
Закон за преземање на гаранции по користени кредити од Европската инвестициона банка
 14.09.1995 | Сл. весник/година: 43 / 1995
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.07.1997 
Преземи го документот
 Измена
  19.08.2008 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за преземање на гаранции по користени странски кредити
 07.08.1992 | Сл. весник/година: 49 / 1992
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за преземање на дел од обврски по одделни кредити на Стопанска банка А.Д. - Скопје и Југобанка - Југобанка А.Д. - Скопје
 27.04.1992 | Сл. весник/година: 26 / 1992
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.07.1997 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за престанување на важењето на Законот за задолжување на Република Македонија кај Меѓународното здружение за развој (ИДА) по договорот за кредит за проектот за подобрување на водоснабдувањето
 06.02.2008 | Сл. весник/година: 19 / 2008
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за престанување на важењето на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Владата на Кралството Шпанија по Договорот за кредит за реализација на проектот ХЕЦ „Лера“ како дел од хидросистемот „Стрежево“
 22.03.2012 | Сл. весник/година: 39 / 2012
Преземи го документот
категорија: Односи и соработка со странство » Странски вложувања и кредитни односи со странство
 
Закон за претворање на краткорочните кредити од примарната емисија во долгорочни кредити
 29.12.1995 | Сл. весник/година: 65 / 1995
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за претворање на краткорочните кредити од примарната емисија во долгорочни кредити
 10.05.1993 | Сл. весник/година: 29 / 1993
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Документи 61 до 70 од 84
1... 2 3 4 5 6 [7] 8 9 ... 9
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.