Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 61 до 70 од 295
1... 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... 30
Закон за отстапување на деловни средства од страна на претпријатијата во коишто Република Македонија и Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал имаат акции, односно удели
 30.09.1997 | Сл. весник/година: 49 / 1997
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.01.2002 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за платата (личните доходи) и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Р Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката
 29.06.1990 | Сл. весник/година: 36 / 1990
Преземи го документот
 Дополнување
  24.05.1991 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.05.1997 
Преземи го документот
 Измена
  24.05.2005 
Преземи го документот
 Измена
  03.10.2005 
Преземи го документот
 Дополнување
  05.10.2007 
Преземи го документот
 Измена
  24.12.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  24.07.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.03.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  20.07.2010 
Преземи го документот
 Дополнување
  15.12.2010 
Преземи го документот
 Измена
  24.01.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.11.2012 
Преземи го документот
 Измена
  06.12.2013 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Собрание на Република Македонија
 
Закон за платниот промет - вон сила
 27.04.2001 | Сл. весник/година: 32 / 2001
Преземи го документот
 Дополнување
  02.07.2001 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  21.11.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  28.12.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.05.2002 
Преземи го документот
 Дополнување
  18.07.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.06.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.02.2006 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  01.02.2006 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  28.09.2006 
Преземи го документот
категорија: Платен промет
 
Закон за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства
 18.01.2002 | Сл. весник/година: 2 / 2002
Преземи го документот
 Дополнување
  20.03.2003 
Преземи го документот
 Измена
  11.05.2004 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.05.2007 
Преземи го документот
категорија: Одбрана
 
Закон за празниците на Република Македонија
 08.05.1998 | Сл. весник/година: 21 / 1998
Преземи го документот
 Измена
  15.02.2007 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Уставно уредување
 
Закон за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас (пречистен текст) - вон сила
 30.03.2004 | Сл. весник/година: 19 / 2004
Преземи го документот
категорија: Односи и соработка со странство » Граница, гранични премини и погранични зони
 
Закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во друштвата АД Органско Хемиска Индустрија Наум Наумовски – Борче Скопје, АД за Истражување, проектирање, производство и изградба на енергетски индустриски објекти со полна одговорност ЕМО – Охрид, Тутунски Комбинат АД Прилеп и друштво за производство на производи со посебна намена 11 Октомври - Еуро - Композити АД Прилеп
 22.12.2008 | Сл. весник/година: 159 / 2008
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за прогласување на важењето на законот за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната Комерцијална Банка на Република Кина по Договорот за кредит за реализација на инфраструктурни проекти
 06.02.2008 | Сл. весник/година: 19 / 2008
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за продажба на станови во државна сопственост кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешната ЈНА
 05.11.2003 | Сл. весник/година: 71 / 2003
Преземи го документот
 Дополнување
  24.06.2004 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Станбени односи
 
Закон за ратификација за Меморандумот за разбирање меѓу Република Македонија и Европската заедница за учество на Република Македонија во Програмата на Заедницата „Customs 2013“
 04.08.2009 | Сл. весник/година: 98 / 2009
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Документи 61 до 70 од 295
1... 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... 30
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.