Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 491 до 500 од 528
1... 46 47 48 49 [50] 51 52 53 ... 53
Закон за ратификација на Статутот на Меѓународната агенција за обновлива енергија (ИРЕНА)
 08.10.2010 | Сл. весник/година: 135 / 2010
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Стокхолмската конвенција за неразградливи органски загадувачи
 24.03.2004 | Сл. весник/година: 17 / 2004
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Стразбуршкиот договор за меѓународна класификација на патентите
 16.02.2002 | Сл. весник/година: 12 / 2002
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Стратешкиот договор меѓу Република Македонија и Канцеларијата на Европската полиција
 04.02.2008 | Сл. весник/година: 17 / 2008
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Третиот дополнителен протокол на Европската конвенција за екстрадиција
 01.10.2013 | Сл. весник/година: 136 / 2013
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на тристраната конвенција во врска со трансбалканскиот нафтоводен систем меѓу Република Албанија, Република Бугарија и Република Македонија
 14.06.2007 | Сл. весник/година: 74 / 2007
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Факултативниот протокол кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жените
 03.07.2003 | Сл. весник/година: 44 / 2003
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Факултативниот протокол кон Конвенцијата за правата на детето кој се однесува на вклучување на деца во вооружени конфликти
 03.07.2003 | Сл. весник/година: 44 / 2003
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Факултативниот протокол кон Конвенцијата за правата на детето, кој се однесува на продажба на деца, детска проституција и детска порнографија
 03.07.2003 | Сл. весник/година: 44 / 2003
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување
 30.12.2008 | Сл. весник/година: 165 / 2008
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Документи 491 до 500 од 528
1... 46 47 48 49 [50] 51 52 53 ... 53
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.