Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 41 до 50 од 206
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 21
Закон за здравствената заштита
 29.03.2012 | Сл. весник/година: 43 / 2012
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.11.2012 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  17.01.2013 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  24.04.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.06.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.02.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  11.06.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.12.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.01.2015 
Преземи го документот
 Измена
  17.04.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.02.2016 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  12.07.2017 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Здравствена заштита
 
Закон за здравствената заштита - вон сила
 17.04.1997 | Сл. весник/година: 17 / 1997
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  10.11.1999 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  07.03.2004 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  30.06.2004 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.10.2005 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  19.12.2005 
Преземи го документот
 Измена
  26.05.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.01.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  11.07.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  12.09.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  16.01.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.06.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.05.2009 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  12.05.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.07.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Здравствена заштита
 
Закон за здравственото осигурување
 29.03.2000 | Сл. весник/година: 25 / 2000
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  04.04.2000 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  27.09.2000 
Преземи го документот
 Измена
  17.11.2000 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  06.06.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.07.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.02.2002 
Преземи го документот
 Дополнување
  05.05.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.10.2005 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  30.12.2005 
Преземи го документот
 Измена
  28.03.2006 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  03.10.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.02.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.03.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  27.06.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  04.07.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  11.07.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  08.07.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.08.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.01.2009 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  18.03.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.05.2009 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  27.01.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.12.2010 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  16.02.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  09.11.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.02.2012 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  29.05.2012 
Преземи го документот
 Измена
  28.01.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.12.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.03.2014 
Преземи го документот
 Измена
  26.06.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.07.2014 
Преземи го документот
 Дополнување
  29.07.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.12.2014 
Преземи го документот
 Измена
  12.02.2015 
Преземи го документот
 Дополнување
  17.04.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.04.2015 
Преземи го документот
 Дополнување
  15.06.2015 
Преземи го документот
 Измена
  31.07.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.09.2015 
Преземи го документот
 Дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Измена
  11.12.2015 
Преземи го документот
 Дополнување
  15.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.06.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.08.2016 
Преземи го документот
 Измена
  28.11.2017 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Здравствена заштита
 
Закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување
 08.04.2011 | Сл. весник/година: 47 / 2011
Преземи го документот
 Дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Измена
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Дополнување
  05.02.2014 
Преземи го документот
 Дополнување
  25.07.2014 
Преземи го документот
 Измена
  30.09.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.07.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Здравствена заштита
 
Закон за издавање нa вредносни бонови - ваучери - вон сила
 24.08.2012 | Сл. весник/година: 106 / 2012
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.12.2012 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Образование и воспитание
 
Закон за издавачката дејност
 30.12.2014 | Сл. весник/година: 199 / 2014
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.09.2015 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Култура
 
Закон за инвалидски организации
 18.07.2008 | Сл. весник/година: 89 / 2008
Преземи го документот
 Изменување
  11.05.2012 
Преземи го документот
 Изменување
  14.02.2013 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  15.04.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Социјална заштита
 
Закон за јавните службеници - вон сила
 16.04.2010 | Сл. весник/година: 52 / 2010
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.03.2011 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  08.06.2011 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  21.09.2011 
Преземи го документот
 Измена
  13.01.2012 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  15.02.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.02.2012 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  11.04.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.01.2013 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  24.04.2013 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд н
  09.05.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.06.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.07.2013 
Преземи го документот
 Измена
  05.09.2014 
Преземи го документот
 Измена
  05.09.2014 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  08.10.2014 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Заеднички прописи
 
Закон за јавно здравје
 15.02.2010 | Сл. весник/година: 22 / 2010
Преземи го документот
 Дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Измена
  30.09.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Здравствена заштита
 
Закон за јазиците на кои се изведува наставата на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје - вон сила
 06.02.1997 | Сл. весник/година: 5 / 1997
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Образование и воспитание
 
Документи 41 до 50 од 206
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 21
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.