Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 31 до 40 од 62
1 2 3 [4] 5 6 7
Закон за ратификација на договорот меѓу владата на Република Македонија и Швајцарскиот сојузен совет за преземање на лица кои престојуваат без дозвола
 15.06.2012 | Сл. весник/година: 75 / 2012
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на договорот меѓу Кралството Белгија и Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Македонија, Република Молдова, Црна Гора, Република Србија и УНМИК во име на Косово согласно со Резолуцијата 1244 усвоена од Советот за безбедност на ООН за привилегии и имунитети на Секретаријатот на Централноевропскиот договор за слободна трговија
 08.10.2010 | Сл. весник/година: 135 / 2010
Преземи го документот
категорија: Резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации
 
Закон за ратификација на Договорот меѓу Советот на министри на Босна и Херцеговина и владите на другите држави учеснички во Процесот за соработка за Југоисточна Европа и Привремената административна мисија на ООН на Косово, во име на Косово, согласно со Резолуцијата број 1244 на Советот за безбедност на ООН за аранжманите со државата домаќин во врска со Секретаријатот на Советот за регионална соработка
 10.03.2008 | Сл. весник/година: 33 / 2008
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Конвенцијата за заштита на лица во однос на автоматската обработка на лични податоци
 01.02.2005 | Сл. весник/година: 7 / 2005
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за борба против трговијата со луѓе
 14.04.2009 | Сл. весник/година: 49 / 2009
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на деца од сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба
 08.10.2010 | Сл. весник/година: 135 / 2010
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за перење, откривање, заплена и конфискација на приноси од казниво дело и финансирање тероризам
 14.04.2009 | Сл. весник/година: 49 / 2009
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за превенција на тероризмот
 16.02.2009 | Сл. весник/година: 20 / 2009
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на препораката на Советот за царинска соработка во врска со измените на конвенцијата со која се основа Советот за царинска соработка
 18.08.2008 | Сл. весник/година: 102 / 2008
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Рамковната конвенција на Советот на Европа за значењето на културното наследство во општеството
 28.02.2011 | Сл. весник/година: 25 / 2011
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Документи 31 до 40 од 62
1 2 3 [4] 5 6 7
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.