Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 31 до 40 од 41
1 2 3 [4] 5
Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните
 08.06.1992 | Сл. весник/година: 36 / 1992
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.03.1993 
Преземи го документот
 Изменување
  30.05.2000 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.05.2007 
Преземи го документот
 Дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.09.2015 
Преземи го документот
 Измена
  22.03.2016 
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Закон за референдум и граѓанска иницијатива - вон сила
 28.05.1998 | Сл. весник/година: 24 / 1998
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Закон за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните
 27.09.2005 | Сл. весник/година: 81 / 2005
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  21.12.2005 
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Закон за семејството
 22.12.1992 | Сл. весник/година: 80 / 1992
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.02.1996 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  09.02.2000 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  19.09.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.06.2004 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  24.11.2004 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  06.07.2005 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  20.03.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  11.07.2008 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  22.12.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  09.09.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.05.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.12.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.03.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.03.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  24.02.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.08.2014 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  20.10.2014 
Преземи го документот
 Дополнување
  24.06.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.09.2015 
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
 01.02.2006 | Сл. весник/година: 13 / 2006
Преземи го документот
 Измена
  14.07.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.01.2010 
Преземи го документот
 Измена
  03.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.03.2016 
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Закон за спречување и заштита од дискриминација
 13.04.2010 | Сл. весник/година: 50 / 2010
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  15.09.2010 
Преземи го документот
 Измена
  05.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.09.2015 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  14.10.2015 
Преземи го документот
 Измена
  22.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.02.2018 
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Закон за странците
 23.03.2006 | Сл. весник/година: 35 / 2006
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.05.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  18.09.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  24.07.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.12.2010 
Преземи го документот
 Изменување
  15.11.2011 
Преземи го документот
 дополнување
  04.07.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.01.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  28.10.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.08.2015 
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението на Република Македонија
 22.07.2008 | Сл. весник/година: 92 / 2008
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.03.2014 
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Закон за употреба на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа
 13.08.2008 | Сл. весник/година: 101 / 2008
Преземи го документот
 Изменување
  25.07.2011 
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Закон за финансирање на политичките партии
 27.10.2004 | Сл. весник/година: 76 / 2004
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  08.03.2006 
Преземи го документот
 Дополнување
  24.12.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.07.2009 
Преземи го документот
 Неофицијален пречистен текст
  01.12.2010 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  21.10.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.11.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.02.2013 
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Документи 31 до 40 од 41
1 2 3 [4] 5
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.