Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 281 до 290 од 320
1... 25 26 27 28 [29] 30 31 32 ... 32
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на министрите на Украина за соработка во областа на туризмот
 17.07.2000 | Сл. весник/година: 55 / 2000
Преземи го документот
 Исправка на законот за ратификација
  02.10.2000 
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на европските заедници за правилата за соработка во однос на финансиската помош од ЕК на Република Македонија и спроведување на помошта според Компонента V (IPARD) од Инструментот за претпристапна помош
 30.12.2008 | Сл. весник/година: 165 / 2008
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министрите на Република Албанија за заемни патувања на граѓаните со Протоколот за малограничен сообраќај кон Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министрите на Република Албанија за заемни патувања на граѓаните
 19.08.2008 | Сл. весник/година: 103 / 2008
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија за отворање нов меѓународен патен граничен премин меѓу двете земји, Требиште - Џепиште
 23.03.2006 | Сл. весник/година: 35 / 2006
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина за меѓународен патен превоз на патници и стока
 18.02.2002 | Сл. весник/година: 13 / 2002
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија за соработка на полето на поштенските и електронските комуникации
 31.08.2009 | Сл. весник/година: 108 / 2009
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министрите на Босна и Херцеговина за соработка во областа на културата
 03.07.2003 | Сл. весник/година: 44 / 2003
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за соработка во областа на животната средина
 04.03.2003 | Сл. весник/година: 13 / 2003
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Швајцарскиот Федерален совет за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал
 17.07.2000 | Сл. весник/година: 55 / 2000
Преземи го документот
 Исправка на законот за ратификација
  02.10.2000 
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Европската заедница и Република Македонија за некои аспекти на воздушниот сообраќај
 05.12.2006 | Сл. весник/година: 127 / 2006
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Документи 281 до 290 од 320
1... 25 26 27 28 [29] 30 31 32 ... 32
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.