Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 281 до 290 од 307
1... 24 25 26 27 28 [29] 30 31 ... 31
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и Европската заедница за преземање на лица кои престојуваат без дозвола
 22.11.2007 | Сл. весник/година: 141 / 2007
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и Европската унија за безбедносните процедури за размена на класифицирани информации
 13.07.2005 | Сл. весник/година: 56 / 2005
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и Кабинетот на министрите на Украина за воено-техничка соработка
 23.01.2001 | Сл. весник/година: 4 / 2001
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и Чешката Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации
 23.01.2009 | Сл. весник/година: 10 / 2009
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на Статутот на Меѓународната агенција за обновлива енергија (ИРЕНА)
 08.10.2010 | Сл. весник/година: 135 / 2010
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Факултативниот протокол кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жените
 03.07.2003 | Сл. весник/година: 44 / 2003
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ревизија
 09.12.2010 | Сл. весник/година: 158 / 2010
Преземи го документот
 Дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  04.04.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.12.2013 
Преземи го документот
 Дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.09.2014 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  15.12.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
 
Закон за регулирање на обврските на Република Македонија кон Меѓународниот монетарен фонд по основ на користење на средства од општата и специјалната нето кумулативна алокација на специјални права на влечење одобрени со резолуција на одборот на гувернери на Меѓународниот монетарен фонд бр.64-3 и бр. 52-4
 06.09.2010 | Сл. весник/година: 118 / 2010
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори
 30.01.1998 | Сл. весник/година: 5 / 1998
Преземи го документот
категорија: Односи и соработка со странство » Регулирање на односите и соработка со странство
 
Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
 01.02.2006 | Сл. весник/година: 13 / 2006
Преземи го документот
 Измена
  14.07.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.01.2010 
Преземи го документот
 Измена
  03.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.03.2016 
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Документи 281 до 290 од 307
1... 24 25 26 27 28 [29] 30 31 ... 31
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.