Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 21 до 30 од 43
1 2 [3] 4 5
Закон за реализација на инфраструктурен проект за изградба на магистрален гасовод, Делница „Клечовце - Блок станица 5“
 23.01.2014 | Сл. весник/година: 13 / 2014
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи
 
Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
 05.10.2004 | Сл. весник/година: 68 / 2004
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  09.03.2006 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  24.01.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  16.05.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.08.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  11.02.2011 
Преземи го документот
 Дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.01.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Комунални дејности
 
Закон за спроведување на Просторниот план на Република Македонија
 18.06.2004 | Сл. весник/година: 39 / 2004
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Урбанизам
 
Закон за стопанисување со станбениот и деловниот простор на Република Македонија
 18.01.1994 | Сл. весник/година: 2 / 1994
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Станбени односи
 
Закон за трансформација на Јавното Претпријатие за Стопанисување со Станбен и Деловен Простор на Република Македонија
 21.08.2009 | Сл. весник/година: 105 / 2009
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Станбени односи
 
Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори
 21.10.2010 | Сл. весник/година: 140 / 2010
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  08.04.2011 
Преземи го документот
 Дополнување
  21.10.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.03.2012 
Преземи го документот
 Измена
  26.11.2013 
Преземи го документот
 Измени и дополнувања
  26.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Комунални дејности
 
Закон за управување со отпад
 05.10.2004 | Сл. весник/година: 68 / 2004
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  07.09.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  18.08.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.11.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  24.06.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  20.09.2010 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  25.01.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.10.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  28.10.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.03.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.02.2016 
Преземи го документот
 Измена
  01.04.2016 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Комунални дејности
 
Измена
 02.12.2014 | Сл. весник/година: 178 / 2014
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Деловен простор
 
Измена
 26.11.2013 | Сл. весник/година: 163 / 2013
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Комунални дејности
 
Измена и дополнување
 05.12.2014 | Сл. весник/година: 180 / 2014
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Деловен простор
 
Документи 21 до 30 од 43
1 2 [3] 4 5
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.