Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 21 до 30 од 39
1 2 [3] 4
Закон за управување со кризи
 04.05.2005 | Сл. весник/година: 29 / 2005
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.03.2011 
Преземи го документот
 Измена
  27.02.2014 
Преземи го документот
 Дополнување
  24.06.2015 
Преземи го документот
 Измена
  29.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Одбрана
 
Закон за управување со отпад
 05.10.2004 | Сл. весник/година: 68 / 2004
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  07.09.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  18.08.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.11.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  24.06.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  20.09.2010 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  25.01.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.10.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  28.10.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.03.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.02.2016 
Преземи го документот
 Измена
  01.04.2016 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Комунални дејности
 
Закон за управување со пакување и отпад од пакување
 30.12.2009 | Сл. весник/година: 161 / 2009
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  11.02.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  08.04.2011 
Преземи го документот
 Дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.01.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.03.2012 
Преземи го документот
 Измена
  26.11.2013 
Преземи го документот
 Измени и дополнувања
  26.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Заштита и унапредување на животната средина и природата
 
Закон за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион
 07.06.2010 | Сл. весник/година: 75 / 2010
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Култура
 
Закон за урбано зеленило
 18.01.2018 | Сл. весник/година: 11 / 2018
Преземи го документот
категорија:
 
Закон за уредување на односите во врска со отплатата на користени кредити од Меѓународни финансиски организации
 12.09.1994 | Сл. весник/година: 48 / 1994
Преземи го документот
 Измена
  19.08.2008 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат - вон сила
 25.10.1996 | Сл. весник/година: 59 / 1996
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  27.06.2001 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Локална самоуправа
 
Закон за условите за земање, разменување, пренесување и пресадување делови од човековото тело заради лекување - вон сила
 14.06.1995 | Сл. весник/година: 30 / 1995
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.11.2008 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Здравствена заштита
 
Закон за установите
 11.05.2005 | Сл. весник/година: 32 / 2005
Преземи го документот
 Измена
  31.12.2005 
Преземи го документот
 Измена
  13.04.2011 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Заеднички прописи
 
Закон за утврдување и наплата на јавните приходи - вон сила
 21.02.2001 | Сл. весник/година: 13 / 2001
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  24.04.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  18.07.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.04.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.12.2003 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  30.03.2004 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
 
Документи 21 до 30 од 39
1 2 [3] 4
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.