Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 21 до 29 од 29
1 2 [3]
Закон за национална криминалистичко - разузнавачка база на податоци
 02.10.2009 | Сл. весник/година: 120 / 2009
Преземи го документот
категорија: Внатрешни работи
 
Закон за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија
 21.04.2000 | Сл. весник/година: 32 / 2000
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  20.12.2000 
Преземи го документот
 Измена
  16.01.2002 
Преземи го документот
 Измена
  30.06.2003 
Преземи го документот
 Измена
  05.11.2010 
Преземи го документот
 Измена
  05.03.2015 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Девизно работење
 
Закон за начинот и постапката на усогласувањето на работењето на претпријатијата и другите правни лица кои вршат стопанска дејност на територијата на Република Македонија, а имаат седиште на територијата на другите републики на поранешна СФРЈ
 27.01.1993 | Сл. весник/година: 3 / 1993
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за начинот и условите за користење на средства за исплата на испратнини по договорот за кредит по проектот за итна социјална помош на Република Македонија
 21.12.1999 | Сл. весник/година: 81 / 1999
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Социјална заштита
 
Закон за начинот на плаќање на заостанатите ненамирени обврски по oснова на придонеси од плати и персонален данок од доход
 01.03.2000 | Сл. весник/година: 16 / 2000
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Даноци, придонеси и самопридонеси
 
Закон за нотаријатот
 12.04.2016 | Сл. весник/година: 72 / 2016
Преземи го документот
 Измена
  01.08.2016 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Правосудство
 
Закон за нотаријатот - вон сила
 04.05.2007 | Сл. весник/година: 55 / 2007
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  07.11.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  09.01.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  30.01.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.07.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  04.02.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.11.2009 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Правосудство » Нотаријат
 
Закон за нуспроизводи од животинско потекло
 20.09.2007 | Сл. весник/година: 113 / 2007
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.09.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.03.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Ветеринарство - сточарство
 
Закон за престанување на важењето на Законот за националниот уметник на Република Македонија
 02.02.2018 | Сл. весник/година: 21 / 2018
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Култура
 
Документи 21 до 29 од 29
1 2 [3]
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.