Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1571 до 1580 од 1594
1... 153 154 155 156 157 [158] 159 160 ... 160
Закон за цивилните инвалиди од војната
 23.07.1976 | Сл. весник/година: 33 / 1976
Преземи го документот
 Пречистен текст
  28.06.1989 
Преземи го документот
 Измена
  08.03.1991 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  24.05.1991 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.12.1999 
Преземи го документот
 Измена
  30.12.2008 
Преземи го документот
 Измена
  28.01.2009 
Преземи го документот
 Измена
  30.12.2009 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Социјална заштита
 
Закон за Црвениот крст на Република Македонија
 05.08.1994 | Сл. весник/година: 41 / 1994
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  20.02.1997 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  08.05.1998 
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Закон за чек
 22.01.2002 | Сл. весник/година: 3 / 2002
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  23.04.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.07.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.08.2015 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Хартии од вредност
 
Закон за шумарска и ловна инспекција
 16.07.2008 | Сл. весник/година: 88 / 2008
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.01.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.03.2011 
Преземи го документот
 Измена
  13.06.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.03.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.09.2015 
Преземи го документот
 Измена
  21.03.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Шумарство - ловство
 
Закон за шумите
 22.05.2009 | Сл. весник/година: 64 / 2009
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.02.2011 
Преземи го документот
 Дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Дополнување
  19.02.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.05.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  28.10.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.10.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.03.2015 
Преземи го документот
 Измена
  19.03.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.08.2015 
Преземи го документот
 Измена
  18.01.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Шумарство - ловство
 
Закон за шумите - вон сила
 19.09.1997 | Сл. весник/година: 47 / 1997
Преземи го документот
 Изменување
  01.02.2000 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.12.2004 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  22.12.2004 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.05.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.08.2008 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Шумарство - ловство
 
Закон против нелојалната конкуренција
 17.12.1999 | Сл. весник/година: 80 / 1999
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон против ограничувањата на конкуренцијата - вон сила
 17.12.1999 | Сл. весник/година: 80 / 1999
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  23.04.2002 
Преземи го документот
 Дополнување
  10.06.2004 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Латвија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал
 13.04.2007 | Сл. весник/година: 47 / 2007
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Законо за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за проектот „Модернизација на блок 2 и блок 3 во ТЕ Битола“, кој ќе се склучи меѓу Дојче банка и АД ЕЛЕМ
 24.08.2012 | Сл. весник/година: 106 / 2012
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство
 
Документи 1571 до 1580 од 1594
1... 153 154 155 156 157 [158] 159 160 ... 160
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.