Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1541 до 1550 од 1594
1... 151 152 153 154 [155] 156 157 158 159 ... 160
Закон за учество на Републиката во обезбедување на средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1992 година - вон сила
 05.02.1992 | Сл. весник/година: 6 / 1992
Преземи го документот
 Измена
  18.07.1992 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Стопански недоволно развиени подрачја
 
Закон за учество на Републиката во обезбедување на средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта - вон сила
 26.03.1993 | Сл. весник/година: 17 / 1993
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Стопански недоволно развиени подрачја
 
Закон за филмската дејност
 05.06.2013 | Сл. весник/година: 82 / 2013
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.01.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.07.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.02.2016 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  16.03.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  18.01.2018 
Преземи го документот
категорија: Игри на среќа
 
Закон за филмскиот фонд на Република Македонија
 06.04.2006 | Сл. весник/година: 70 / 2006
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.07.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.03.2011 
Преземи го документот
 Дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2012 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Култура
 
Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа
 13.09.2004 | Сл. весник/година: 61 / 2004
Преземи го документот
 Измена
  31.12.2004 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.06.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.12.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  08.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Локална самоуправа
 
Закон за финансирање на политичките партии
 27.10.2004 | Сл. весник/година: 76 / 2004
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  08.03.2006 
Преземи го документот
 Дополнување
  24.12.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.07.2009 
Преземи го документот
 Неофицијален пречистен текст
  01.12.2010 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  21.10.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.11.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.02.2013 
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Закон за финансиска дисциплина
 30.12.2013 | Сл. весник/година: 187 / 2013
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.12.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  07.12.2015 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство
 
Закон за финансиската инспекција во јавниот сектор
 05.06.2013 | Сл. весник/година: 82 / 2013
Преземи го документот
 Измена
  04.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за финансиската полиција
 22.01.2014 | Сл. весник/година: 12 / 2014
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.03.2015 
Преземи го документот
 Изменување
  15.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство
 
Закон за финансиската полиција - вон сила
 04.05.2007 | Сл. весник/година: 55 / 2007
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  16.04.2008 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Документи 1541 до 1550 од 1594
1... 151 152 153 154 [155] 156 157 158 159 ... 160
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.