Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 141 до 149 од 149
1... 8 9 10 11 12 13 14 [15]
Закон за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион
 07.06.2010 | Сл. весник/година: 75 / 2010
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Култура
 
Закон за ученичкиот и студентскиот стандард - вон сила
 29.07.1998 | Сл. весник/година: 37 / 1998
Преземи го документот
 Дополнување
  23.06.2003 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Образование и воспитание
 
Закон за ученичкиот стандард
 04.07.2005 | Сл. весник/година: 52 / 2005
Преземи го документот
 Измена
  18.09.2008 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  11.02.2011 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.01.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.02.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Образование и воспитание
 
Закон за хемикалии
 05.11.2010 | Сл. весник/година: 145 / 2010
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  09.07.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Здравствена заштита
 
Закон за царинските мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост
 26.05.2005 | Сл. весник/година: 38 / 2005
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  07.09.2007 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.05.2013 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Индустриска и интелектуална сопственост, метрологија, стандардизација, акредитација, технолошки развој и квалитет на производите
 
Закон за Црвениот крст на Република Македонија
 05.08.1994 | Сл. весник/година: 41 / 1994
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  20.02.1997 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  08.05.1998 
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Закон против нелојалната конкуренција
 17.12.1999 | Сл. весник/година: 80 / 1999
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Латвија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал
 13.04.2007 | Сл. весник/година: 47 / 2007
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Резолуција за влијанијата на климатските промени во Република Македонија
 03.03.2010 | Сл. весник/година: 31 / 2010
Преземи го документот
категорија: Заштита и унапредување на животната средина и природата
 
Документи 141 до 149 од 149
1... 8 9 10 11 12 13 14 [15]
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.