Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 11 до 20 од 43
1 [2] 3 4 5
Закон за отпадот - вон сила
 29.07.1998 | Сл. весник/година: 37 / 1998
Преземи го документот
 Измена
  22.03.2004 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Комунални дејности
 
Закон за постапување со бесправно изградени објекти
 24.02.2011 | Сл. весник/година: 23 / 2011
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.12.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.05.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.08.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.12.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.07.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.07.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  11.12.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.02.2016 
Преземи го документот
 Измена
  25.12.2017 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Урбанизам
 
Закон за привремена забрана на примената на Законот за продажба на станови во општествена сопственост - вон сила
 15.04.1992 | Сл. весник/година: 24 / 1992
Преземи го документот
 Измена
  16.07.1992 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Станбени односи
 
Закон за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија
 21.01.2013 | Сл. весник/година: 13 / 2013
Преземи го документот
 Измена
  14.05.2013 
Преземи го документот
 Дополнување
  05.02.2014 
Преземи го документот
 Измена
  03.03.2014 
Преземи го документот
 Измена
  02.12.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.12.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.03.2015 
Преземи го документот
 Измена
  17.04.2015 
Преземи го документот
 Дополнување
  31.07.2015 
Преземи го документот
 Измена
  15.01.2016 
Преземи го документот
 Измена
  03.06.2016 
Преземи го документот
 Измена
  02.02.2018 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Деловен простор
 
Закон за продажба на деловните згради и деловните простории на Република Македонија
 18.01.1994 | Сл. весник/година: 2 / 1994
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  02.11.1994 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Деловен простор
 
Закон за продажба на станови во државна сопственост кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешната ЈНА
 05.11.2003 | Сл. весник/година: 71 / 2003
Преземи го документот
 Дополнување
  24.06.2004 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Станбени односи
 
Закон за продажба на становите во општествена сопственост
 29.06.1990 | Сл. весник/година: 36 / 1990
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.10.1992 
Преземи го документот
 Измена
  10.02.1998 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.04.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.02.2011 
Преземи го документот
 Дополнување
  30.09.2014 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Станбени односи
 
Закон за просторно и урбанистичко планирање
 30.12.2014 | Сл. весник/година: 199 / 2014
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.03.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.03.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.08.2016 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  05.07.2017 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Урбанизам
 
Закон за просторно и урбанистичко планирање - вон сила
 30.06.2005 | Сл. весник/година: 51 / 2005
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  18.05.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.11.2007 
Преземи го документот
  Пречистен текст
  19.02.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  10.09.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.07.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  20.09.2010 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  02.02.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.02.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  27.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.11.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.04.2013 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  16.05.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.11.2013 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Урбанизам
 
Закон за просторно и урбанистичко планирање - вон сила
 24.01.1996 | Сл. весник/година: 4 / 1996
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  11.12.1996 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  25.12.1996 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  20.06.1997 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  31.03.1999 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  17.11.1999 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  12.07.2001 
Преземи го документот
 Дополнување
  28.06.2002 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Урбанизам
 
Документи 11 до 20 од 43
1 [2] 3 4 5
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.