Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 11 до 20 од 29
1 [2] 3
Закон за народниот правобранител - вон сила
 28.02.1997 | Сл. весник/година: 7 / 1997
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Народен правобранител
 
Закон за наследувањето
 12.09.1996 | Сл. весник/година: 47 / 1996
Преземи го документот
категорија: Сопственост и други имотно-правни односи » Имотно-правни односи
 
Закон за насочување и користење на ануитетите од средствата на фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените Републики и автономни покраини кои се формираат по основ на задолжителен заем - вон сила
 05.02.1992 | Сл. весник/година: 6 / 1992
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Стопански недоволно развиени подрачја
 
Закон за наставници во основните и средните училишта
 22.01.2015 | Сл. весник/година: 10 / 2015
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.02.2016 
Преземи го документот
 Измена
  11.07.2016 
Преземи го документот
 Измена
  01.06.2017 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Образование и воспитание
 
Закон за научно - истражувачка дејност
 07.04.2008 | Сл. весник/година: 46 / 2008
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.08.2008 
Преземи го документот
 Измена
  25.02.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.06.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.02.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  28.10.2013 
Преземи го документот
 Дополнување
  27.02.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.03.2016 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Наука и информатика
 
Закон за научно-истражувачката дејност - вон сила
 15.03.1996 | Сл. весник/година: 13 / 1996
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  07.05.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.08.2008 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Наука и информатика
 
Закон за научно-културните средби „Десет дена Крушевска Република“
 24.06.1998 | Сл. весник/година: 29 / 1998
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Култура
 
Закон за нациoналната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија
 24.02.2014 | Сл. весник/година: 38 / 2014
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.06.2016 
Преземи го документот
категорија: Катастар на земјиштето - недвижностите
 
Закон за национална база на податоци за лица со инвалидност
 24.08.2015 | Сл. весник/година: 143 / 2015
Преземи го документот
категорија: Пензиско и инвалидско осигурување
 
Закон за Национална класификација на дејностите - вон сила
 10.02.1998 | Сл. весник/година: 7 / 1998
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Документи 11 до 20 од 29
1 [2] 3
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.