Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 11 до 20 од 26
1 [2] 3
Закон за основање на Технолошко - технички факултет, Ветеринарен факултет и Правен факултет во состав на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Битола
 07.07.2008 | Сл. весник/година: 81 / 2008
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Образование и воспитание
 
Закон за основање на факултет за администрација и менаџмент на информациски системи во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
 24.04.2007 | Сл. весник/година: 51 / 2007
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Образование и воспитание
 
Закон за платата (личните доходи) и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Р Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката
 29.06.1990 | Сл. весник/година: 36 / 1990
Преземи го документот
 Дополнување
  24.05.1991 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.05.1997 
Преземи го документот
 Измена
  24.05.2005 
Преземи го документот
 Измена
  03.10.2005 
Преземи го документот
 Дополнување
  05.10.2007 
Преземи го документот
 Измена
  24.12.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  24.07.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.03.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  20.07.2010 
Преземи го документот
 Дополнување
  15.12.2010 
Преземи го документот
 Измена
  24.01.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.11.2012 
Преземи го документот
 Измена
  06.12.2013 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Собрание на Република Македонија
 
Закон за помилување
 02.04.1993 | Сл. весник/година: 20 / 1993
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  28.01.2009 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  16.03.2016 
Преземи го документот
 Дополнување
  20.05.2016 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Претседател на Република Македонија
 
Закон за ратификација на договорот за примена на членот 65 од Конвенцијата за признавање на европски патенти
 29.09.2011 | Сл. весник/година: 132 / 2011
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Европската конвенција за заштита на рбетните животни кои се користат за експериментални и други научни цели
 18.02.2002 | Сл. весник/година: 13 / 2002
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Конвенцијата број 144 за трипартитните консултации за унапредување на примената на меѓународните стандарди на трудот и Препораката број 152 за трипартитните консултации за унапредување на примената на меѓународните стандарди на трудот и национална акција на трудот на Меѓународната организација на трудот
 08.10.2004 | Сл. весник/година: 70 / 2004
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Конвенцијата за заштита на човековите права и достоинството на човечкото суштество во однос на примената на биологијата и медицината, со Дополнителниот протокол за забрана на клонирање на човечки суштества и Дополнителниот протокол за трансплантација на органи и ткива од човечко потекло
 28.04.2009 | Сл. весник/година: 55 / 2009
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Мултилатералниот договор меѓу земјите на Југоисточна Европа за спроведување на Конвенцијата за оценување на влијанијата врз животната средина во прекуграничен контекст
 08.12.2010 | Сл. весник/година: 157 / 2010
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Протоколот за менување на Европската конвенција за заштита на рбетниците кои се користат за експериментални и други научни цели
 18.02.2002 | Сл. весник/година: 13 / 2002
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Документи 11 до 20 од 26
1 [2] 3
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.