Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 11 до 20 од 21
1 [2] 3
Закон за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица
 03.10.2005 | Сл. весник/година: 84 / 2005
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.02.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  12.09.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  12.12.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.11.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  10.02.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  11.02.2011 
Преземи го документот
 Дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.05.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.08.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  12.06.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.03.2016 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  11.05.2016 
Преземи го документот
категорија: Платен промет
 
Закон за експропријација
 26.07.2012 | Сл. весник/година: 95 / 2012
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.10.2012 
Преземи го документот
 Дополнување
  15.02.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.02.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  24.06.2015 
Преземи го документот
 Измена
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.09.2016 
Преземи го документот
категорија: Сопственост и други имотно-правни односи » Имотно-правни односи
 
Закон за експропријација - вон сила
 05.07.1995 | Сл. весник/година: 33 / 1995
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  17.01.1996 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  27.03.1996 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.04.1998 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.07.1999 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  24.05.2000 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  18.12.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.05.2003 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  10.05.2003 
Преземи го документот
 Дополнување
  20.06.2005 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.01.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.08.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  11.02.2009 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  26.05.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.12.2010 
Преземи го документот
 Дополнување
  13.01.2012 
Преземи го документот
категорија: Сопственост и други имотно-правни односи » Имотно-правни односи
 
Закон за електронска трговија
 02.11.2007 | Сл. весник/година: 133 / 2007
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  11.02.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  24.06.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Трговија и цени
 
Закон за електронските комуникации
 25.02.2014 | Сл. весник/година: 39 / 2014
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.12.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.03.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.11.2015 
Преземи го документот
 Измена
  18.01.2018 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.02.2018 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Сообраќај и врски
 
Закон за електронските комуникации - вон сила
 25.02.2005 | Сл. весник/година: 13 / 2005
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  07.02.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.05.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.08.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  15.04.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.06.2010 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  15.12.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.01.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  11.05.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.10.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.02.2013 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Сообраќај и врски
 
Закон за електронско управување
 21.08.2009 | Сл. весник/година: 105 / 2009
Преземи го документот
 Дополнување
  08.04.2011 
Преземи го документот
 Измена
  06.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  18.03.2016 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Наука и информатика
 
Закон за емисија на административни и судски таксени марки
 29.10.1992 | Сл. весник/година: 65 / 1992
Преземи го документот
 Измена
  09.02.1993 
Преземи го документот
 Измена
  02.07.2001 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Такси
 
Закон за енергетика
 10.02.2011 | Сл. весник/година: 16 / 2011
Преземи го документот
 Дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  24.04.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.05.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  26.02.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.02.2014 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  28.05.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.10.2014 
Преземи го документот
 Измена
  05.03.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Дополнување
  07.12.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.01.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.03.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.10.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Индустрија и енергетика
 
Закон за енергетика - вон сила
 23.05.2006 | Сл. весник/година: 63 / 2006
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.03.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  19.09.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  13.03.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.08.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  17.03.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.09.2010 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Индустрија и енергетика
 
Документи 11 до 20 од 21
1 [2] 3
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.