Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 11 до 20 од 160
1 [2] 3 4 5 6 7 8 ... 16
Закон за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја
 08.06.2006 | Сл. весник/година: 71 / 2006
Преземи го документот
 Дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Внатрешни работи
 
Закон за задолжителен примерок
 08.03.1994 | Сл. весник/година: 11 / 1994
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.07.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  08.04.2011 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Култура
 
Закон за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - вон сила
 11.07.2008 | Сл. весник/година: 84 / 2008
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.03.2011 
Преземи го документот
 Дополнување
  04.07.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Индустрија и енергетика
 
Закон за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
 07.05.2002 | Сл. весник/година: 29 / 2002
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  02.04.2003 
Преземи го документот
 Измена
  31.12.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.06.2004 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.12.2005 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  27.01.2006 
Преземи го документот
 Дополнување
  09.03.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.07.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  11.03.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2009 
Преземи го документот
 Исправка на измена и дополнување 13.04.2009
  30.06.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.12.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.03.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.08.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.01.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.02.2018 
Преземи го документот
категорија: Пензиско и инвалидско осигурување
 
Закон за задолжително осигурување во сообраќајот
 19.10.2005 | Сл. весник/година: 88 / 2005
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.06.2006 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  06.02.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  07.07.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  08.04.2011 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Измена
  25.07.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.08.2015 
Преземи го документот
категорија: Осигурување на имоти и лица
 
Закон за задолжница
 11.05.2012 | Сл. весник/година: 59 / 2012
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.01.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.12.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.08.2015 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Хартии од вредност
 
Закон за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа со заем во износ од 30.000.000 евра, за делумно финансирање на Проектот за изградба на фискултурни сали во основните училишта и рехабилитација на основните и средните училишта во Република Македонија
 30.09.2011 | Сл. весник/година: 134 / 2011
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за задолжување на акционерското друштво за производство на електрична енергија "Електрани на Македонија", во државна сопственост, Скопје кај "Кредитната Банка за Обновa" од Франкфурт на Мајна, СР Германија, за набавка на опрема за површинскиот коп за јаглен брод Гнеотино, од фирмата "Ман Такраф Фердертехник" Гмбх од Лајпциг, СР Германија
 09.05.2006 | Сл. весник/година: 57 / 2006
Преземи го документот
 Измена
  20.02.2007 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за задолжување на градот Скопје кај Европската банка за обнова и развој со заем во износ од 5.600.000 евра, наменет за реализација на Проектот “Со нови концепти за ефикасен сообраќај кон почисто Скопје“ без издавање на државна гаранција
 30.09.2011 | Сл. весник/година: 134 / 2011
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за задолжување на Република Македонија во странство
 19.01.1993 | Сл. весник/година: 1 / 1993
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Документи 11 до 20 од 160
1 [2] 3 4 5 6 7 8 ... 16
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.