Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1 до 10 од 528
[1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 53
Закон за задолжување на Република Македонија со втор дел од заем кај Европската ивестициона банка по финансискиот договор за проектот за изградба на автопатот на Коридор Х на делницата Демир Капија - Смоквица
 15.01.2016 | Сл. весник/година: 6 / 2016
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Индустрија и енергетика
 
Закон за работни односи
 28.07.2005 | Сл. весник/година: 62 / 2005
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  21.12.2005 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  22.12.2005 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  29.03.2006 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  10.05.2006 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  24.01.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  04.04.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  06.06.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.08.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  24.12.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  13.05.2009 
Преземи го документот
 Дополнување
  14.09.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  28.10.2009 
Преземи го документот
 Исправка на Измена и дополнување од 28.10.2009
  15.12.2009 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  13.01.2010 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  05.02.2010 
Преземи го документот
 Измена
  13.04.2010 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  14.04.2010 
Преземи го документот
 Дополнување
  16.04.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  20.09.2010 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  22.09.2010 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  09.12.2010 
Преземи го документот
 Дополнување
  08.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  24.01.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.03.2012 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  23.04.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.01.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.02.2013 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  15.04.2013 
Преземи го документот
 Измена
  06.12.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.12.2013 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  17.02.2014 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  28.05.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.07.2014 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  03.10.2014 
Преземи го документот
 Измена
  12.02.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.03.2015 
Преземи го документот
 Измена
  05.05.2015 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  08.05.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.07.2015 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  28.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.02.2016 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  29.06.2016 
Преземи го документот
категорија: Работни односи » Општи прописи
 
Закон за работните односи - вон сила
 30.12.1993 | Сл. весник/година: 80 / 1993
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.03.1995 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.10.1997 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  08.05.1998 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  13.01.1999 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  30.03.2000 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.01.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.07.2001 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  12.09.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  08.04.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.06.2003 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  15.12.2003 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  18.05.2005 
Преземи го документот
категорија: Работни односи » Општи прописи
 
Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај
 30.12.2009 | Сл. весник/година: 161 / 2009
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  11.02.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.08.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Сообраќај и врски
 
Закон за радиодифузната дејност
 21.11.2005 | Сл. весник/година: 100 / 2005
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.02.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  12.09.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  09.01.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.08.2008 
Преземи го документот
 Исправка на измена и дополнување 19.08.2008
  05.12.2008 
Преземи го документот
 Измена
  15.01.2010 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  31.03.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  18.07.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.01.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.05.2013 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Јавно информирање
 
Закон за радиодифузната дејност - вон сила
 30.04.1997 | Сл. весник/година: 20 / 1997
Преземи го документот
 Измена
  03.11.2003 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  11.02.2004 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Јавно информирање
 
Закон за рамномерен регионален развој
 22.05.2007 | Сл. весник/година: 63 / 2007
Преземи го документот
 Дополнување
  30.12.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  07.12.2015 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Стопански недоволно развиени подрачја
 
Закон за ратификација за Меморандумот за разбирање меѓу Република Македонија и Европската заедница за учество на Република Македонија во Програмата на Заедницата „Customs 2013“
 04.08.2009 | Сл. весник/година: 98 / 2009
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Азербејџан за заемно поттикнување и заштита на инвестиции
 30.07.2013 | Сл. весник/година: 107 / 2013
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за соработка и заемна помош по царински прашања
 30.07.2013 | Сл. весник/година: 107 / 2013
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Документи 1 до 10 од 528
[1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 53
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.