Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1 до 10 од 16
[1] 2
Закон за банките - вон сила
 29.07.2000 | Сл. весник/година: 63 / 2000
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.05.2002 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  05.06.2002 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  23.04.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.07.2003 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  31.12.2003 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Банки и штедилници
 
Закон за доброволно капитално финансирано пензинско осигурување
 15.01.2008 | Сл. весник/година: 7 / 2008
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  10.09.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  17.12.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  20.09.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  11.02.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.01.2013 
Преземи го документот
категорија: Пензиско и инвалидско осигурување
 
Закон за јавна внатрешна финансиска контрола - вон сила
 23.02.2007 | Сл. весник/година: 22 / 2007
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
 
Закон за преземање на дел од долгот по Новата финансиска спогодба од 1988 година и за издавање на обврзници на Република Македонија заради замена на тој долг
 28.03.1997 | Сл. весник/година: 14 / 1997
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за ратификација на амандман на статутот на меѓународната финансиска корпорација
 25.01.2013 | Сл. весник/година: 15 / 2013
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за Ратификација на Договорот за воен грант меѓу владата на Република Македонија и владата на Република Турција и Протоколот за спроведување на финансиска поддршка меѓу Министерството за одбрана на Република Македонија и Министерството за национална одбрана на Република Турција
 01.09.2011 | Сл. весник/година: 117 / 2011
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на Рамковната спогодба меѓу Република Македонија и Европската комисија за правилата за соработка во однос на финансиската помош на Европската комисија за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА)
 05.02.2008 | Сл. весник/година: 18 / 2008
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на европските заедници за правилата за соработка во однос на финансиската помош од ЕК на Република Македонија и спроведување на помошта според Компонента V (IPARD) од Инструментот за претпристапна помош
 30.12.2008 | Сл. весник/година: 165 / 2008
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Македонската влада и Владата на Сојузна Република Германија за финансиска соработка во 2003 година
 27.02.2004 | Сл. весник/година: 9 / 2004
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА)
 13.05.2010 | Сл. весник/година: 66 / 2010
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
 Измена
  15.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.10.2016 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Влада на Република Македонија
 
Документи 1 до 10 од 16
[1] 2
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.