Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1 до 10 од 10
[1]
Закон за водење на регистри во Република Македонија - вон сила
 18.06.1998 | Сл. весник/година: 28 / 1998
Преземи го документот
категорија: Платен промет
 
Закон за вршење на услуги брз трансфер на пари
 03.12.2003 | Сл. весник/година: 77 / 2003
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.05.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  09.04.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.05.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  11.02.2011 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.12.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Девизно работење
 
Закон за затворање на сметките кои се преземени во управата за јавни приходи од поранешната агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет, чии иматели се субјекти кои по организациона форма не се трговски друштва или трговци поединци
 05.12.2014 | Сл. весник/година: 180 / 2014
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
 
Закон за Национална класификација на дејностите - вон сила
 10.02.1998 | Сл. весник/година: 7 / 1998
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за поттикнување и помагање на технолошкиот развој
 08.04.2011 | Сл. весник/година: 47 / 2011
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Индустриска и интелектуална сопственост, метрологија, стандардизација, акредитација, технолошки развој и квалитет на производите
 
Закон за поттикнување и помагање на технолошкиот развој
 28.03.2008 | Сл. весник/година: 41 / 2008
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  11.03.2009 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Индустриска и интелектуална сопственост, метрологија, стандардизација, акредитација, технолошки развој и квалитет на производите
 
Закон за поттикнување и помагање на технолошкиот развој - вон сила
 23.11.2000 | Сл. весник/година: 98 / 2000
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Индустриска и интелектуална сопственост, метрологија, стандардизација, акредитација, технолошки развој и квалитет на производите
 
Закон за трговските друштва
 30.04.2004 | Сл. весник/година: 28 / 2004
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.10.2005 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  24.05.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.03.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.07.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  14.01.2009 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  11.02.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.03.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  09.04.2010 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  12.01.2011 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  09.02.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.02.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.12.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.05.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.08.2013 
Преземи го документот
 Измена
  30.08.2013 
Преземи го документот
 Измена
  30.12.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  24.02.2014 
Преземи го документот
 Дополнување
  27.02.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.09.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  28.05.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Дополнување
  15.01.2016 
Преземи го документот
 Измена
  19.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.03.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за трговските друштва - вон сила
 22.07.2002 | Сл. весник/година: 58 / 2002
Преземи го документот
 Измена
  27.12.2002 
Преземи го документот
 Измена
  30.06.2003 
Преземи го документот
 Измена
  31.12.2003 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за трговските друштва - вон сила
 06.06.1996 | Сл. весник/година: 28 / 1996
Преземи го документот
 Изменување
  01.07.1999 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  21.12.1999 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  16.05.2000 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.04.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.07.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.01.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.07.2002 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  30.10.2002 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  13.11.2002 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  05.02.2003 
Преземи го документот
 Измена
  31.07.2003 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Документи 1 до 10 од 10
[1]
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.