Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1 до 10 од 28
[1] 2 3
Закон за гаранција на Република Македонија на обврските од „Договорот за регулирање на долгот на Македонски железници Транспорт АД Скопје како правен следбеник на ЈП Македонски железници Скопје кон Унгарски железници МАВ СА за период 1991-1995 година“
 10.11.2008 | Сл. весник/година: 142 / 2008
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за Проектот „Набавка на нови влечни и влечени средства во МЖ Транспорт АД -Скопје“ кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и МЖ Транспорт АД - Скопје
 30.09.2012 | Сл. весник/година: 121 / 2012
Преземи го документот
 Дополнување
  22.01.2015 
Преземи го документот
категорија: Односи и соработка со странство » Странски вложувања и кредитни односи со странство
 
Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по договорот за заем, наменет за финансирање на проектот “Главен транспортен систем од ПК Брод Гнеотино до Суводол - ЛОТ 3“, кој ќе се склучи меѓу Дојче банка и АД ЕЛЕМ
 14.02.2011 | Сл. весник/година: 18 / 2011
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за гаранција на Република Македонија по договор за заем меѓу Меѓународната банка за обнова и развој и републичката самоуправна заедница за патишта за проект за подобрување на транспортот
 26.05.1995 | Сл. весник/година: 27 / 1995
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за гаранција на Република Македонија по договорот за заем што ќе се склучи меѓу Заводот за платен промет и Експортфинанс за реализација на проектот за имплементација на Централен Депозитар на хартии од вредност
 02.07.2001 | Сл. весник/година: 50 / 2001
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за давање на финансиски услуги на далечина
 09.12.2010 | Сл. весник/година: 158 / 2010
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
 
Закон за задолжување на Република Македонија кај Експорт-Импорт банката на САД по договорот за заем по проектот за набавка на полициски возила и специјална опрема за безбедност за потребите на Министерството за внатрешни работи
 17.03.2000 | Сл. весник/година: 21 / 2000
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по договорот за заем за вториот проект за олеснување на трговијата и транспортот во Југоисточна Европа - ТТФСЕ 2
 05.09.2007 | Сл. весник/година: 106 / 2007
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за игрите на среќа и за забавните игри
 25.02.2011 | Сл. весник/година: 24 / 2011
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  14.09.2011 
Преземи го документот
 Изменување
  21.10.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.06.2012 
Преземи го документот
 Измена
  28.12.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.02.2014 
Преземи го документот
 Измена
  18.09.2014 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  15.10.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.04.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.09.2016 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  05.07.2017 
Преземи го документот
категорија: Игри на среќа
 
Закон за игрите на среќа и за забавните игри - вон сила
 06.03.1997 | Сл. весник/година: 10 / 1997
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.10.1997 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.02.2001 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  12.09.2001 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  12.12.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  18.01.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.05.2007 
Преземи го документот
категорија: Игри на среќа
 
Документи 1 до 10 од 28
[1] 2 3
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.