Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1 до 10 од 14
[1] 2
Закон за гаранција на Република Македонија по Договорите за заем склучени меѓу Нова Љубљанска банка ДД Љубљана и ЈКП Стандард Дебар и меѓу Нова Љубљанска банка ДД Љубљана и ЈП Комуналец Кавадарци за реализација на проектите за изградба на мали хидроелектрани
 19.12.2000 | Сл. весник/година: 107 / 2000
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за девизното работење
 03.05.2001 | Сл. весник/година: 34 / 2001
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.06.2001 
Преземи го документот
 Измена
  28.12.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.07.2002 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  23.04.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.07.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  07.07.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.02.2011 
Преземи го документот
 Дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.12.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  12.06.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
 Измена
  10.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Девизно работење
 
Закон за девизното работење - вон сила
 14.05.1993 | Сл. весник/година: 30 / 1993
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  10.07.1996 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.07.2000 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Девизно работење
 
Закон за делумно надоместување на курсните разлики по определени странски кредити
 15.04.1992 | Сл. весник/година: 24 / 1992
Преземи го документот
категорија: Односи и соработка со странство » Странски вложувања и кредитни односи со странство
 
Закон за заштита на потрошувачите
 17.06.2004 | Сл. весник/година: 38 / 2004
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  20.06.2007 
Преземи го документот
 Измена
  19.08.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.02.2011 
Преземи го документот
 Измена
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  12.06.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.09.2015 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Трговија и цени
 
Закон за заштита на потрошувачите - вон сила
 29.07.2000 | Сл. весник/година: 63 / 2000
Преземи го документот
 Дополнување
  25.01.2002 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Трговија и цени
 
Закон за кредитните односи со странство - вон сила
 20.05.1993 | Сл. весник/година: 31 / 1993
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  10.07.1996 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Девизно работење
 
Закон за начинот и постапката на усогласувањето на работењето на претпријатијата и другите правни лица кои вршат стопанска дејност на територијата на Република Македонија, а имаат седиште на територијата на другите републики на поранешна СФРЈ
 27.01.1993 | Сл. весник/година: 3 / 1993
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за податоците во електронски облик и електронски потпис
 03.05.2001 | Сл. весник/година: 34 / 2001
Преземи го документот
 Измена
  30.01.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.08.2008 
Преземи го документот
 Измена
  05.03.2015 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Сообраќај и врски
 
Закон за преструктуирање на дел од претпријатијата кои во своето работење искажуваат загуби - вон сила
 17.01.1995 | Сл. весник/година: 2 / 1995
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.12.1995 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  11.12.1996 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Документи 1 до 10 од 14
[1] 2
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.