Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1 до 10 од 11
[1] 2
Закон за безбедност на храната
 08.12.2010 | Сл. весник/година: 157 / 2010
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.01.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.12.2013 
Преземи го документот
 Дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.05.2015 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  22.07.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.07.2015 
Преземи го документот
 Измена
  03.12.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Здравствена заштита
 
Закон за енергетика
 10.02.2011 | Сл. весник/година: 16 / 2011
Преземи го документот
 Дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  24.04.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.05.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  26.02.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.02.2014 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  28.05.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.10.2014 
Преземи го документот
 Измена
  05.03.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Дополнување
  07.12.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.01.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.03.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.10.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Индустрија и енергетика
 
Закон за квалитетот на земјоделските производи
 21.10.2010 | Сл. весник/година: 140 / 2010
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.05.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.07.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  09.07.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Индустриска и интелектуална сопственост, метрологија, стандардизација, акредитација, технолошки развој и квалитет на производите
 
Закон за облигационите односи
 05.03.2001 | Сл. весник/година: 18 / 2001
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  12.09.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.01.2002 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  17.07.2002 
Преземи го документот
 Измена
  31.01.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  11.07.2008 
Преземи го документот
 Измена
  30.06.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.12.2009 
Преземи го документот
категорија: Сопственост и други имотно-правни односи » Имотно-правни односи
 
Закон за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија
 21.01.2013 | Сл. весник/година: 13 / 2013
Преземи го документот
 Измена
  14.05.2013 
Преземи го документот
 Дополнување
  05.02.2014 
Преземи го документот
 Измена
  03.03.2014 
Преземи го документот
 Измена
  02.12.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.12.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.03.2015 
Преземи го документот
 Измена
  17.04.2015 
Преземи го документот
 Дополнување
  31.07.2015 
Преземи го документот
 Измена
  15.01.2016 
Преземи го документот
 Измена
  03.06.2016 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Деловен простор
 
Закон за продажба на деловните згради и деловните простории на Република Македонија
 18.01.1994 | Сл. весник/година: 2 / 1994
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  02.11.1994 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Деловен простор
 
Закон за продажба на станови во државна сопственост кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешната ЈНА
 05.11.2003 | Сл. весник/година: 71 / 2003
Преземи го документот
 Дополнување
  24.06.2004 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Станбени односи
 
Закон за продажба на становите во општествена сопственост
 29.06.1990 | Сл. весник/година: 36 / 1990
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.10.1992 
Преземи го документот
 Измена
  10.02.1998 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.04.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.02.2011 
Преземи го документот
 Дополнување
  30.09.2014 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Станбени односи
 
Закон за ратификација на Факултативниот протокол кон Конвенцијата за правата на детето, кој се однесува на продажба на деца, детска проституција и детска порнографија
 03.07.2003 | Сл. весник/година: 44 / 2003
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за трговија
 22.03.2004 | Сл. весник/година: 16 / 2004
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  07.12.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.05.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.07.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.12.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.02.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.08.2009 
Преземи го документот
 Дополнување
  21.08.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.08.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  09.12.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.03.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.10.2013 
Преземи го документот
 Измена
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  12.06.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.07.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.03.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Трговија и цени
 
Документи 1 до 10 од 11
[1] 2
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.