Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1 до 10 од 39
[1] 2 3 4
Закон за внатрешна ревизија во јавниот сектор - вон сила
 07.10.2004 | Сл. весник/година: 69 / 2004
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.02.2007 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
 
Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност
 31.07.1997 | Сл. весник/година: 37 / 1997
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  24.12.1997 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  24.02.1999 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  30.03.2000 
Преземи го документот
 Измена
  04.12.2000 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.07.2001 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  16.01.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  08.04.2003 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  14.06.2004 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  17.01.2005 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.04.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  09.03.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  27.06.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  18.08.2008 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  18.11.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  03.12.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  24.12.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2010 
Преземи го документот
 Измена
  02.07.2010 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  22.12.2010 
Преземи го документот
 Дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  22.06.2011 
Преземи го документот
 Измена
  24.01.2012 
Преземи го документот
 Дополнување
  26.06.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.09.2012 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  06.12.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.02.2014 
Преземи го документот
 Дополнување
  05.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.03.2014 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  25.07.2014 
Преземи го документот
 Дополнување
  29.07.2014 
Преземи го документот
 Дополнување
  07.04.2015 
Преземи го документот
 Измена
  31.07.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.08.2015 
Преземи го документот
 Дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  28.06.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.02.2018 
Преземи го документот
категорија: Работни односи » Вработување
 
Закон за данок на финансиски трансакции - вон сила
 29.06.2001 | Сл. весник/година: 49 / 2001
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  28.12.2001 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Даноци, придонеси и самопридонеси
 
Закон за доброволно здравствено осигурување
 19.11.2012 | Сл. весник/година: 145 / 2012
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Здравствена заштита
 
Закон за доброволно капитално финансирано пензинско осигурување
 15.01.2008 | Сл. весник/година: 7 / 2008
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  10.09.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  17.12.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  20.09.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  11.02.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.01.2013 
Преземи го документот
категорија: Пензиско и инвалидско осигурување
 
Закон за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
 07.05.2002 | Сл. весник/година: 29 / 2002
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  02.04.2003 
Преземи го документот
 Измена
  31.12.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.06.2004 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.12.2005 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  27.01.2006 
Преземи го документот
 Дополнување
  09.03.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.07.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  11.03.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2009 
Преземи го документот
 Исправка на измена и дополнување 13.04.2009
  30.06.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.12.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.03.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.08.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.01.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.02.2018 
Преземи го документот
категорија: Пензиско и инвалидско осигурување
 
Закон за задолжително осигурување во сообраќајот
 19.10.2005 | Сл. весник/година: 88 / 2005
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.06.2006 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  06.02.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  07.07.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  08.04.2011 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Измена
  25.07.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.08.2015 
Преземи го документот
категорија: Осигурување на имоти и лица
 
Закон за здравствената заштита - вон сила
 17.04.1997 | Сл. весник/година: 17 / 1997
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  10.11.1999 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  07.03.2004 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  30.06.2004 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.10.2005 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  19.12.2005 
Преземи го документот
 Измена
  26.05.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.01.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  11.07.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  12.09.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  16.01.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.06.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.05.2009 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  12.05.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.07.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Здравствена заштита
 
Закон за здравственото осигурување
 29.03.2000 | Сл. весник/година: 25 / 2000
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  04.04.2000 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  27.09.2000 
Преземи го документот
 Измена
  17.11.2000 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  06.06.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.07.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.02.2002 
Преземи го документот
 Дополнување
  05.05.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.10.2005 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  30.12.2005 
Преземи го документот
 Измена
  28.03.2006 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  03.10.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.02.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.03.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  27.06.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  04.07.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  11.07.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  08.07.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.08.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.01.2009 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  18.03.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.05.2009 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  27.01.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.12.2010 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  16.02.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  09.11.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.02.2012 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  29.05.2012 
Преземи го документот
 Измена
  28.01.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.12.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.03.2014 
Преземи го документот
 Измена
  26.06.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.07.2014 
Преземи го документот
 Дополнување
  29.07.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.12.2014 
Преземи го документот
 Измена
  12.02.2015 
Преземи го документот
 Дополнување
  17.04.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.04.2015 
Преземи го документот
 Дополнување
  15.06.2015 
Преземи го документот
 Измена
  31.07.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.09.2015 
Преземи го документот
 Дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Измена
  11.12.2015 
Преземи го документот
 Дополнување
  15.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.06.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.08.2016 
Преземи го документот
 Измена
  28.11.2017 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Здравствена заштита
 
Закон за лизинг
 25.01.2002 | Сл. весник/година: 4 / 2002
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.07.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.02.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.07.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.03.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.10.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Документи 1 до 10 од 39
[1] 2 3 4
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.