Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1 до 10 од 10
[1]
Закон за ратификација на Анексот за изменување на Анекс I на Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област
 04.08.2009 | Сл. весник/година: 98 / 2009
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Анексот за изменување на Анекс I на Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област
 04.08.2009 | Сл. весник/година: 98 / 2009
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на договорот за физичка демаркација на границата меѓу Република Македонија и Република Косово
 19.10.2009 | Сл. весник/година: 127 / 2009
Преземи го документот
категорија: Односи и соработка со странство » Граница, гранични премини и погранични зони
 
Закон за ратификација на договорот меѓу Кралството Белгија и Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Македонија, Република Молдова, Црна Гора, Република Србија и УНМИК во име на Косово согласно со Резолуцијата 1244 усвоена од Советот за безбедност на ООН за привилегии и имунитети на Секретаријатот на Централноевропскиот договор за слободна трговија
 08.10.2010 | Сл. весник/година: 135 / 2010
Преземи го документот
категорија: Резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации
 
Закон за ратификација на Договорот меѓу Советот на министри на Босна и Херцеговина и владите на другите држави учеснички во Процесот за соработка за Југоисточна Европа и Привремената административна мисија на ООН на Косово, во име на Косово, согласно со Резолуцијата број 1244 на Советот за безбедност на ООН за аранжманите со државата домаќин во врска со Секретаријатот на Советот за регионална соработка
 10.03.2008 | Сл. весник/година: 33 / 2008
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на мултилатералната Спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област
 06.03.2007 | Сл. весник/година: 27 / 2007
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за отворање на нов заеднички граничен премин наменет за меѓународен патен сообраќај меѓу двете земји „Белановце - Станчиќ“
 31.10.2013 | Сл. весник/година: 150 / 2013
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка во областа на здравството и медицината
 29.12.2010 | Сл. весник/година: 170 / 2010
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за Ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка и заемна помош по царински прашања
 11.11.2011 | Сл. весник/година: 157 / 2011
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Резолуција за односите на Република Македонија со Косово
 09.10.2008 | Сл. весник/година: 128 / 2008
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Собрание на Република Македонија
 
Документи 1 до 10 од 10
[1]
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.