Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1 до 9 од 9
[1]
Закон за внатрешната пловидба - вон сила
 07.04.2000 | Сл. весник/година: 27 / 2000
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.09.2005 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Сообраќај и врски
 
Закон за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства
 18.01.2002 | Сл. весник/година: 2 / 2002
Преземи го документот
 Дополнување
  20.03.2003 
Преземи го документот
 Измена
  11.05.2004 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.05.2007 
Преземи го документот
категорија: Одбрана
 
Закон за ратификација на Конвенцијата број 144 за трипартитните консултации за унапредување на примената на меѓународните стандарди на трудот и Препораката број 152 за трипартитните консултации за унапредување на примената на меѓународните стандарди на трудот и национална акција на трудот на Меѓународната организација на трудот
 08.10.2004 | Сл. весник/година: 70 / 2004
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија од една страна и Европските заедници и нивните земји членки, од друга страна за да се земе предвид пристапувањето на Чешката Република, Република Естонија, Република Кипар, Република Унгарија, Република Латвија, Република Литванија, Република Малта, Република Полска, Република Словенија и Словачката Република во Европската унија
 24.06.2005 | Сл. весник/година: 49 / 2005
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Рамковната спогодба меѓу Република Македонија и Европската комисија за правилата за соработка во однос на финансиската помош на Европската комисија за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА)
 05.02.2008 | Сл. весник/година: 18 / 2008
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на европските заедници за правилата за соработка во однос на финансиската помош од ЕК на Република Македонија и спроведување на помошта според Компонента V (IPARD) од Инструментот за претпристапна помош
 30.12.2008 | Сл. весник/година: 165 / 2008
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА)
 13.05.2010 | Сл. весник/година: 66 / 2010
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
 Измена
  15.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.10.2016 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Влада на Република Македонија
 
Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението на Република Македонија
 22.07.2008 | Сл. весник/година: 92 / 2008
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.03.2014 
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Закон за употреба на грбот, знамето и химната на Република Македонија
 09.07.1997 | Сл. весник/година: 32 / 1997
Преземи го документот
 Измена
  02.09.2008 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Уставно уредување
 
Документи 1 до 9 од 9
[1]
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.