Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1 до 10 од 10
[1]
Закон за безбедност на храната и на производите што доаѓаат во контакт со храната - вон сила
 15.07.2002 | Сл. весник/година: 54 / 2002
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.07.2007 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Здравствена заштита
 
Закон за инспекцијата на трудот
 04.06.1997 | Сл. весник/година: 35 / 1997
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  07.05.2002 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  10.05.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.03.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.03.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.08.2015 
Преземи го документот
категорија: Работни односи » Заштита при работа
 
Закон за одржување на јавната чистота, собирање и транспортирање на комуналниот цврст и технолошки отпад - вон сила
 29.07.1998 | Сл. весник/година: 37 / 1998
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Комунални дејности
 
Закон за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти
 01.10.2004 | Сл. весник/година: 66 / 2004
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.05.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2010 
Преземи го документот
 Дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.08.2015 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Локална самоуправа
 
Закон за органско земјоделско производство
 07.12.2009 | Сл. весник/година: 146 / 2009
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  18.07.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Земјоделство
 
Закон за органско земјоделско производство - вон сила
 22.03.2004 | Сл. весник/година: 16 / 2004
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  18.07.2008 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Земјоделство
 
Закон за просветната инспекција
 04.07.2005 | Сл. весник/година: 52 / 2005
Преземи го документот
 Измена
  07.07.2008 
Преземи го документот
 Дополнување
  14.12.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.04.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
 Дополнување
  15.02.2013 
Преземи го документот
 Дополнување
  07.10.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  20.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.02.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.03.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.08.2015 
Преземи го документот
 Измена
  19.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Образование и воспитание
 
Закон за техничка инспекција - вон сила
 29.07.1999 | Сл. весник/година: 48 / 1999
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  11.12.2002 
Преземи го документот
 Изменување
  28.09.2005 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.06.2007 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Индустрија и енергетика
 
Закон за Управната инспекција
 07.10.2004 | Сл. весник/година: 69 / 2004
Преземи го документот
 Измена
  23.02.2007 
Преземи го документот
 Дополнување
  25.09.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Измена
  27.02.2014 
Преземи го документот
 Измена
  05.03.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.03.2016 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  15.03.2017 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Општи прописи
 
Закон за шумарска и ловна инспекција
 16.07.2008 | Сл. весник/година: 88 / 2008
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.01.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.03.2011 
Преземи го документот
 Измена
  13.06.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.03.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.09.2015 
Преземи го документот
 Измена
  21.03.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Шумарство - ловство
 
Документи 1 до 10 од 10
[1]
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.