Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1 до 8 од 8
[1]
Закон за еднакви можности на жените и мажите - вон сила
 29.05.2006 | Сл. весник/година: 66 / 2006
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  18.09.2008 
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Закон за забрана на исплата на плати од дневен пазар, плати во бонови и натура и дивиденда во Републиката - вон сила
 19.01.1993 | Сл. весник/година: 1 / 1993
Преземи го документот
категорија: Работни односи » Плати
 
Закон за привремена забрана на примената на Законот за продажба на станови во општествена сопственост - вон сила
 15.04.1992 | Сл. весник/година: 24 / 1992
Преземи го документот
 Измена
  16.07.1992 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Станбени односи
 
Закон за ратификација на Амандман на конвенцијата за забрана или ограничување на користењето на некои видови конвенционални оружја за кои се смета дека предизвикуваат прекумерни повреди или дека имаат индискриминирачки ефекти - CCW
 14.06.2007 | Сл. весник/година: 74 / 2007
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Конвенција која се однесува на забрана и итно дејствување за елиминирање на најлошите видови на детски труд
 18.02.2002 | Сл. весник/година: 13 / 2002
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Конвенцијата за заштита на човековите права и достоинството на човечкото суштество во однос на примената на биологијата и медицината, со Дополнителниот протокол за забрана на клонирање на човечки суштества и Дополнителниот протокол за трансплантација на органи и ткива од човечко потекло
 28.04.2009 | Сл. весник/година: 55 / 2009
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Протоколот за забрана или ограничување на употребата на мини, стапици и други средства, дополнет на 3 мај 1996 година (Протокол II дополнет на 3 мај 1996 година)
 06.05.2005 | Сл. весник/година: 30 / 2005
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за хемикалии
 05.11.2010 | Сл. весник/година: 145 / 2010
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  09.07.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Здравствена заштита
 
Документи 1 до 8 од 8
[1]
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.