Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1 до 8 од 8
[1]
Закон за начинот на плаќање на заостанатите ненамирени обврски по oснова на придонеси од плати и персонален данок од доход
 01.03.2000 | Сл. весник/година: 16 / 2000
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Даноци, придонеси и самопридонеси
 
Закон за персоналниот данок на доход
 30.12.1993 | Сл. весник/година: 80 / 1993
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.12.1994 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  12.06.1996 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  10.07.1996 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.12.1996 
Преземи го документот
 дополнување
  20.06.1997 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.02.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.07.2001 
Преземи го документот
 Дополнување
  10.01.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.06.2002 
Преземи го документот
 Неофицијален пречистен текст
  31.12.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.12.2004 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  31.12.2005 
Преземи го документот
 Дополнување
  21.04.2006 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  16.06.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.12.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.12.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.12.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.02.2009 
Преземи го документот
 Дополнување
  19.11.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.12.2010 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.12.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.12.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.01.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  09.07.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.07.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.07.2015 
Преземи го документот
 Измена
  13.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.12.2017 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Даноци, придонеси и самопридонеси
 
Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал
 13.04.2007 | Сл. весник/година: 47 / 2007
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Литванија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал
 19.08.2008 | Сл. весник/година: 103 / 2008
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Австрија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал
 18.12.2007 | Сл. весник/година: 152 / 2007
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Естонија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците од доход
 28.04.2009 | Сл. весник/година: 55 / 2009
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Швајцарскиот Федерален совет за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал
 17.07.2000 | Сл. весник/година: 55 / 2000
Преземи го документот
 Исправка на законот за ратификација
  02.10.2000 
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Латвија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал
 13.04.2007 | Сл. весник/година: 47 / 2007
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Документи 1 до 8 од 8
[1]
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.