Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1 до 9 од 9
[1]
Закон за издавање и тргување со хартии од вредност - вон сила
 28.02.1997 | Сл. весник/година: 7 / 1997
Преземи го документот
 Изменување
  26.02.1999 
Преземи го документот
 Дополнување
  21.12.1999 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Хартии од вредност
 
Закон за инвестиционите фондови - вон сила
 10.02.2000 | Сл. весник/година: 9 / 2000
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  09.03.2007 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестициони фондови
 
Закон за лизинг
 25.01.2002 | Сл. весник/година: 4 / 2002
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.07.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.02.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.07.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.03.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.10.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за ратификација на Конвенцијата број 144 за трипартитните консултации за унапредување на примената на меѓународните стандарди на трудот и Препораката број 152 за трипартитните консултации за унапредување на примената на меѓународните стандарди на трудот и национална акција на трудот на Меѓународната организација на трудот
 08.10.2004 | Сл. весник/година: 70 / 2004
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за трговските друштва
 30.04.2004 | Сл. весник/година: 28 / 2004
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.10.2005 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  24.05.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.03.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.07.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  14.01.2009 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  11.02.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.03.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  09.04.2010 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  12.01.2011 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  09.02.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.02.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.12.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.05.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.08.2013 
Преземи го документот
 Измена
  30.08.2013 
Преземи го документот
 Измена
  30.12.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  24.02.2014 
Преземи го документот
 Дополнување
  27.02.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.09.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  28.05.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Дополнување
  15.01.2016 
Преземи го документот
 Измена
  19.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.03.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за трговските друштва - вон сила
 22.07.2002 | Сл. весник/година: 58 / 2002
Преземи го документот
 Измена
  27.12.2002 
Преземи го документот
 Измена
  30.06.2003 
Преземи го документот
 Измена
  31.12.2003 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за трговските друштва - вон сила
 06.06.1996 | Сл. весник/година: 28 / 1996
Преземи го документот
 Изменување
  01.07.1999 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  21.12.1999 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  16.05.2000 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.04.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.07.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.01.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.07.2002 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  30.10.2002 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  13.11.2002 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  05.02.2003 
Преземи го документот
 Измена
  31.07.2003 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за хартии од вредност
 07.11.2005 | Сл. весник/година: 95 / 2005
Преземи го документот
 Измена
  02.03.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  04.07.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  19.09.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  07.11.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  28.11.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.01.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  18.03.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.04.2010 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.01.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.12.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.02.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Хартии од вредност
 
Закон за хартии од вредност - вон сила
 29.07.2000 | Сл. весник/година: 63 / 2000
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.05.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.01.2002 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  09.05.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.05.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.05.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.12.2003 
Преземи го документот
 Измена
  31.12.2004 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство
 
Документи 1 до 9 од 9
[1]
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.