Поврзани документи
» Закон за ученичкиот и студентскиот стандард
» Закон за високото образование
» Закон за просветната инспекција
» Закон за ученичкиот стандард
» Закон за јазиците на кои се изведува наставата на Педагошкиот ...
» Закон за основање на центар за образование на кадри за ...
» Закон за основното образование
» Закон за просветната инспекција
» Закон за средното образование
» Закон за основање на Државен универзитет во Тетово
» Закон за бирото за развој на образованието
» Закон за стручно образование и обука
» Закон за основање на државен универзитет "Гоце Делчев" во Штип ...
» Закон за основање на факултет за администрација и менаџмент на ...
» Закон за основање на национална агенција за европски образовни програми ...
» Закон за образование на возрасните
» Закон за високото образование
» Закон за учебници за основно и средно образование
» Закон за основното образование
» Закон за државниот испитен центар
» Закон за високообразовните установи на верските заедници
» Закон за основање на Технолошко - технички факултет, Ветеринарен факултет ...
» Закон за основање на високообразовна установа факултет за безбедност во ...
» Закон за основање на Универзитет за информатички технологии во Скопје ...
» Закон за основање на високообразовна установа Факултет за безбедноство состав ...
» Закон за основање на Факултет за дизајн и технологии на ...
» Закон за основање на Факултет за информатички науки и компјутерско ...
» Закон за признавање на професионалните квалификации
» Закон за педагошката служба
» Закон за отворените граѓански универзитети за доживотно учење
Детален опис на документ
Закон за високото образование
Датум на објавување: 14.03.2008 Преземи го документот
18977 пати симнат
Датум на стапување во сила: 22.03.2008 
Сл. весник/година: 35/2008 
Категорија: Јавни служби » Образование и воспитание
Забелешка:
Клучни зборови: студент, студенти, високо образование, образование, воспитно- образовен систем, наставни планови, наставни програми, министер за образование и наука, високообразовен систем, високообразовна дејност, универзитет, висока стручна школа, факултет, диплома, уметничка академија, академска заедница, интеруниверзитетска конференција, универзитетски сенат, ректор, ректорска управа, декан, наставнички совет, деканатска управа, студии, додипломски студии, последипломски студии, предавања, вежби, практична настава, магистратура, магистерски труд, специјалистички труд, доктор на науки, докторат, докторска дисертација, професор, асистент, стипендија
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  19.08.2008 
Преземи го документот
8668 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  03.12.2008 
Преземи го документот
2345 пати симнат
 Измена и дополнување
  24.02.2009 
Преземи го документот
6218 пати симнат
 Измена и дополнување
  03.07.2009 
Преземи го документот
4802 пати симнат
 Измена и дополнување
  05.08.2009 
Преземи го документот
5226 пати симнат
 Измена и дополнување
  31.08.2010 
Преземи го документот
4891 пати симнат
 Измена и дополнување
  11.02.2011 
Преземи го документот
5670 пати симнат
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
4962 пати симнат
 Дополнување
  02.10.2012 
Преземи го документот
2417 пати симнат
 Измена и дополнување
  25.01.2013 
Преземи го документот
3494 пати симнат
 Дополнување
  15.02.2013 
Преземи го документот
2795 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  03.04.2013 
Преземи го документот
1508 пати симнат
 Измена и дополнување
  27.02.2014 
Преземи го документот
1666 пати симнат
 Измена
  04.08.2014 
Преземи го документот
1159 пати симнат
 Дополнување
  03.09.2014 
Преземи го документот
976 пати симнат
 Измена и дополнување
  22.01.2015 
Преземи го документот
1433 пати симнат
 Измена и дополнување
  12.02.2015 
Преземи го документот
1177 пати симнат
 Измена
  15.06.2015 
Преземи го документот
928 пати симнат
 Измена и дополнување
  25.08.2015 
Преземи го документот
866 пати симнат
 Измена и дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
960 пати симнат
 Измена и дополнување
  19.02.2016 
Преземи го документот
655 пати симнат
 Измена
  29.06.2016 
Преземи го документот
63 пати симнат
 Измена и дополнување
  11.07.2016 
Преземи го документот
90 пати симнат


 
Дискусии околу овој закон
Igor Ivanovski на 06.05.2015 17:49

kako moze za izbor vo nastavno naucno zvanje docent kandidatot koj e veke vraboten vo fakultet da go vrakat enazad i povtorno pri negov izbor od asistent vo docent da mu s ebara prosek na studiite i toa prv i vtor ciklus najmalku ocen 8 i toa poedinecno za sekoj ciklus hahahahhahahahah

 

Димитар Апасиев на 02.02.2015 13:17

Го молам администраторот да ги прикачи најновите и најконтроверзни измени на ЗВО - објавени во Сл. весник на РМ 10/15 од 22 јануари 2015 (стр. 150 и натаму).

margita popovska на 14.09.2014 23:30

Нажалост најнови измени и дополнувања во законот ги дискриминира жените наставници, сега особено редовни професорки, кои за разлика од редовни професори не можат да продолжат со работа на факултетите до 67 годишна возраст. Тоа во однос на стариот закон сега со 15. септемвир 2014 година, значи дека професори можат да продолжат со работа а професорки не.

Ако Уставен суд и донесе позитивна одлука (очекувано) за жени, тоа (непотребно) може да доведе до пертурбации во наставата и испитите за студенти.

 

 

Нико Тозија на 25.12.2010 06:40
Ocigleno problemite so primenata na zakonite vo oblasta na visokoto obrazovanie seu{te se nerascisteni i so niv se manipulira. Ova posebno vazi za primenata na ovoj zakon vo rabotata na Medicinskiot fakultet, kade sto so nejasna zakonska regulativa od pravoto da ucestvuvaat vo izbor na redovni nastabnici nemaat i naucnite rabotnici spored clenot na zakonot za ekvivalentnost na zvawa.
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.