Почетна   »   Закони    »  Закон за агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги



Поврзани документи
» Закон за податоците во електронски облик и електронски потпис
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за Македонските железници
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за жичари и ски – лифтови
» Закон за поштенските услуги
» Закон за внатрешната пловидба
» Закон за трансформација на јавното претпријатие „Македонски Железници“ – Ц.О ...
» Закон за електронските комуникации
» Закон за железниците
» Закон за јавните патишта
» Закон за дирекцијата за цивилна воздушна пловидба
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за учество на Република Македонија во финансирање на реконструкцијата ...
» Закон за обезбедување средства за финасирање на Програмата за изградба ...
» Закон за телекомуникациите
» Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
» Закон за безбедност во железничкиот сообраќај
» Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
» Закон за внатрешната пловидба
» Закон за договорите за превоз во железничкиот сообраќај
» Закон за агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги ...
» Закон за поштенските услуги
» Закон за јавните патишта
» Закон за возила
» Закон за трансформација на Јавното претпријатие за одржување и заштита ...
» Закон за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај
» Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот ...
» Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и ...
» Закон за сигурност во железничкиот систем
Детален опис на документ
Закон за агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги
вон сила
Датум на објавување: 15.01.2008 Преземи го документот
2225 пати симнат
Датум на стапување во сила: 23.01.2008 
Сл. весник/година: 7/2008 
Категорија: Стопанство » Сообраќај и врски
Забелешка:
Клучни зборови: агенција, железничка инфраструктура, железнички превоз, агенција за регулирање на пазарот на железничките услуги, пазар на железнички услуги, железнички превозник


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.