Поврзани документи
» Закон за амнестија
» Закон за парничната постапка
» Закон за судскиот буџет
» Закон за амнестија
» Кривичен законик
» Закон за извршување
» Закон за заштита на сведоци
» Закон за парничната постапка
» Закон за извршување на санкциите
» Закон за извршната постапка
» Закон за прекршоците
» Закон за академија за обука на судии и јавни обвинители ...
» Закон за извршување на санкциите
» Закон за судовите
» Закон за Републички судски совет
» Закон за амнестија на граѓаните на Република Македонија кои не ...
» Закон за кривичната постапка
» Закон за управните спорови
» Закон за судскиот совет на Република Македонија
» Закон за медијација
» Закон за вонпроцесната постапка
» Закон за прекршоците
» Закон за судовите
» Закон за прекршоците против јавниот ред и мир
» Закон за малолетничка правда
» Закон за обезбедување на побарувањето
» Закон за вонпарнична постапка
» Закон за судска служба
» Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени ...
» Закон за судските такси
Детален опис на документ
Закон за парничната постапка
вон сила
Датум на објавување: 11.07.1998 Преземи го документот
6461 пати симнат
Датум на стапување во сила: 19.07.1998 
Сл. весник/година: 33/1998 
Категорија: Државно уредување на Република Македонија » Правосудство » Судови, судски постапки
Забелешка:
Клучни зборови: суд, правна помош, странка, тужба, увид, парнична постапка, парничар, парничари, спор, спорови, лични односи, семејни односи, работни односи, имотни односи, граѓанско- правни односи, странки, тужбено барање, расправа, јавна расправа, парница, доказ, докази, судови, судија, судии, тужен, тужител, месна надлежност, стварна надлежност, сопарничари, рочиште, рочишта, противтужба, првостепен суд, исправи, сведок, вештачење, главна расправа, судско порамнување, пресуда, решение, правен лек, правни лекови, редовни правни лекови, вонредни правни лекови, жалба, второстепен суд
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  19.06.2002 
Преземи го документот
3479 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  09.06.2011 
Преземи го документот
906 пати симнат


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.