Почетна   »   Закони    »  Закон за превенција спречување и заштита од семејно насилствоПоврзани документи
» Закон за азил и привремена заштита
» Закон за референдум и граѓанска иницијатива
» Закон за здруженија на граѓани и фондации
» Закон за финансирање на политичките партии
» Закон за политичките партии
» Закон за заштита на лични податоци
» Закон за референдум и други облици на непосредно изјаснување на ...
» Закон за верските заедници и религиозните групи
» Закон за постапката за собирање потписи на избирачи за предлагање ...
» Закон за јавните собири
» Закон за личната карта
» Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
» Закон за личното име
» Закон за матичната евиденција
» Закон за семејството
» Закон за државјанството на Република Македонија
» Закон за движење и престој на странците
» Закон за матичниот број на граѓанинот
» Закон за патните исправи на државјаните на Република Македонија
» Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните
» Закон за политичките партии
» Закон за заштита на личните податоци
» Закон за Црвениот крст на Република Македонија
» Закон за странците
» Закон за еднакви можности на жените и мажите
» Закон за правната положбата на црквата, верските заедници и религиозни ...
» Закон за употреба на јазик што го зборуваат најмалку 20% ...
» Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на ...
» Закон за здруженија и фондации
» Закон за спречување и заштита од дискриминација
Детален опис на документ
Закон за превенција спречување и заштита од семејно насилство
Датум на објавување: 17.09.2014 Преземи го документот
1445 пати симнат
Датум на стапување во сила: 29.09.2014 
Сл. весник/година: 138/2014 
Категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
Забелешка: Со влегување во сила на овој закон престануваат да важат насловот на главата „VI-а семејно насилство“ и членовите 94-б, 94-в, 94-г, 94-д, 94-ѓ, 94-е, 94-ж, 94-ѕ, 94-и, 94-ј, насловот на главата „V-а Постапка за изречување на привремена мерка за заштита од семејно насилство“ и членовите 279-а, 279-б, 279-в, 279-г, 279-д, 279-ѓ, 279-е и 279-ж од Законот за семејството (,,Службен весник на Рeпублика Македонија“ број 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12 и 38/14) .
Клучни зборови: семејство, превенција, брак, посвојување, старателство, родители и деца, посвоители, посвоеници, семејно насилство, старателство и посвојување, заштита семејно насилство
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  05.03.2015 
Преземи го документот
719 пати симнат
 Измена и дополнување
  02.09.2015 
Преземи го документот
624 пати симнат


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.