Поврзани документи
» Закон за избирачкиот список
» Закон за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ...
» Закон за изборните единици за избор на пратеници во Собранието ...
» Закон за пратениците
» Закон за избирачките места
» Закон за избирачкиот список и за избирачката легитимација
» Закон за изборните единици за избор на пратеници во Собранието ...
» Закон за платата (личните доходи) и другите надоместоци на пратениците ...
» Изборен законик
» Закон за платите на судиите
» Закон за комитетот за односи меѓу заедниците
» Закон за определување дополнителен услов за вршење јавна функција
» Резолуција за односите на Република Македонија со Косово
» Резолуција за миграционата политика на Република Македонија 2009 -2014
» Закон за Собранието на Република Македонија
» Закон за платите на членовите на Советот на јавните обвинители ...
» Закон за платите на членовите на Судскиот совет на Република ...
» Декларација за побезбеден интернет
» Закон за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ...
Детален опис на документ
Изборен законик
Датум на објавување: 31.03.2006 Преземи го документот
9342 пати симнат
Датум на стапување во сила: 31.03.2006 
Сл. весник/година: 40/2006 
Категорија: Државно уредување на Република Македонија » Собрание на Република Македонија
Забелешка:
Клучни зборови: претседател, избори, избирачко право, евиденција, градоначалник, совет, комисија, пратеници, одржување, право, спроведување, изборен, модел, список, избирачки, распишување, членови, органи, државна, изборна, општинска, одбор, избирачко
Измени и дополнувања
 Одлука на Уставен суд
  15.11.2006 
Преземи го документот
1052 пати симнат
 Измена и дополнување
  30.10.2008 
Преземи го документот
5203 пати симнат
 Исправка на измена и дополнување 30.10.2008
  28.11.2008 
Преземи го документот
3991 пати симнат
 Исправка на измена и дополнување 30.10.2008
  16.12.2008 
Преземи го документот
2364 пати симнат
 Исправка на измена и дополнување 30.10.2008
  26.12.2008 
Преземи го документот
2956 пати симнат
 Измена и дополнување
  05.04.2011 
Преземи го документот
1556 пати симнат
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
1254 пати симнат
 Пречистен текст
  14.04.2011 
Преземи го документот
8770 пати симнат
 Измена и дополнување
  13.11.2012 
Преземи го документот
3069 пати симнат
 Дополнување
  27.02.2013 
Преземи го документот
1699 пати симнат
 Измена и дополнување
  02.03.2013 
Преземи го документот
1947 пати симнат
 Измена и дополнување
  24.01.2014 
Преземи го документот
1340 пати симнат
 Пречистен текст
  12.02.2014 
Преземи го документот
6510 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  11.02.2015 
Преземи го документот
1129 пати симнат
 Измена и дополнување
  10.11.2015 
Преземи го документот
2653 пати симнат
 Измена
  24.02.2016 
Преземи го документот
1839 пати симнат
 Измена
  18.05.2016 
Преземи го документот
1409 пати симнат
 Измена
  20.05.2016 
Преземи го документот
1553 пати симнат
 Дополнување
  23.07.2016 
Преземи го документот
951 пати симнат
 Измена и дополнување
  01.08.2016 
Преземи го документот
1118 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  17.05.2017 
Преземи го документот
597 пати симнат
 Измена и дополнување
  01.06.2017 
Преземи го документот
1057 пати симнат
 Измена и дополнување
  11.09.2017 
Преземи го документот
591 пати симнат
 Измена и дополнување
  23.02.2018 
Преземи го документот
656 пати симнат


 
Дискусии околу овој закон
Тони Ѓорѓиевски на 22.11.2016 13:01

Глобата предвидена во член 179 ст.2 за учество во кампања во службена униформа се однесува на

Член 9
(1) На припадниците на вооружените сили на Република Македонија, припадниците на
униформираниот дел на полицијата, овластените службени лица во Министерството за
внатрешни работи, Министерството за одбрана и во Агенцијата за разузнавање од денот кога ќе
бидат утврдени како кандидати, работниот однос им мирува.
(2) Со денот на верификацијата на мандатот на лицата од ставот (1) на овој член, работниот однос
им мирува.

Полициски службеник не може да гласа со униформа од едноставна причина што полициските службеници можат во просторијата каде што се гласа (гласачкото место) да влезат исклучиво на барање на Избирачкиот одбор поради интервенција. Никако на друг начин. Инаку според член 191 став 2 „Глоба во износ од 750 до 2.250 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на службено лице (полицаец), кое ќе ја злоупотреби својата положба и ќе предизвика неред на гласачкото место (член 102).“

dzevair ganiji на 22.11.2016 11:30

чл.179 ст.2 глоба од 1000 до 3000€ за лице кое учествува во изборна кампања во сл.униформа .

прашање:која униформа и ако е пријавено лице кое дошло со полициска униформа невооружан  и сака да гласа дали истиот да биде спречен од УПС кој е поставен на тоа избирачко место и што се мерките 

vladimir sozovski на 26.07.2011 15:30

Smile

благој ристов на 09.04.2011 15:20

da

Гоце Петров на 24.03.2011 16:42

ке го менуваат

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.