Детален опис на документ
Закон за денационализација
Датум на објавување: 29.04.1998 Преземи го документот
8234 пати симнат
Датум на стапување во сила: 07.05.1998 
Сл. весник/година: 20/1998 
Категорија: Сопственост и други имотно-правни односи » Имотно-правни односи
Забелешка:
Клучни зборови: денационализација, постапка, враќање во сопственост, надомест
Измени и дополнувања
 Одлука на Уставен суд
  10.03.1999 
Преземи го документот
1078 пати симнат
 Измена и дополнување
  20.04.2000 
Преземи го документот
4230 пати симнат
 Пречистен текст
  30.05.2000 
Преземи го документот
14288 пати симнат
 Измена
  30.06.2003 
Преземи го документот
8193 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  17.09.2003 
Преземи го документот
2387 пати симнат
 Измена и дополнување
  06.04.2007 
Преземи го документот
9407 пати симнат
 Измена и дополнување
  27.05.2010 
Преземи го документот
5703 пати симнат
 Измена
  30.12.2010 
Преземи го документот
4328 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  12.01.2011 
Преземи го документот
3792 пати симнат
 Дополнување
  16.04.2013 
Преземи го документот
2686 пати симнат
 Измена
  05.03.2015 
Преземи го документот
1535 пати симнат
 Измена и дополнување
  24.06.2015 
Преземи го документот
1646 пати симнат


 
Дискусии околу овој закон
Bardhyl Kuka на 06.03.2017 14:21

Во редовна постапка ѕа денационалиѕација не успеав да го вратам недвижниот имот (огромни шумски површини).

Дали имам право да поведам сопственичка тужба во граѓанска судска постапка пред надлежен суд, иако сега сме во 2017 година-

Vladimir Stefanovski на 20.05.2013 15:53

Дали може пречистен текст со сите измени

ѓорѓи мајсторовски на 25.01.2013 19:31

dali moze orwcisten tekst so site izmeni?!

Снежана Минчорова на 01.02.2012 09:26

Дали постои законски рок на одговор на Управен суд за поведен управен спор со тужба по Решение од второстепена комисија за денационализација ?

јовица ѓорѓески на 21.12.2011 19:45

доколку  имам позитивен  одговор од второстепена комисија,дали можам да си го заградам  земјиштето штое  предмет  за денационализација?

Vasilika Todoroska на 28.10.2011 19:06

Кои документи треба да се приложат за да се добие обештетување според законот за денационализација

и каде треба да се достават тие документи?

zlatka popova на 24.06.2011 19:16

Дали постои страна на која може да се најдат подзаконските акти од некои закони?

Конкретно, каде може да видам дали има нова Уредба за спроведување на постапката за денационализација или нова Уредба за начинот и постапката за утврдување на вредноста на имотот кој е предмет на денационализација, или нивни измени?

Администратор test на 08.02.2011 01:56

Одлуката на Уставен суд од 12.01.2011 го укинува став 3 од членот 64, во делот: само доколку поднесеното барање за денационализација до истекот на периодот од ставот 1 на овој член било прибележано во јавната книга за запишување на правата на недвижностите врз основа на акт на органот кој ја води постапката за денационализација.“

Дритон Дикена на 01.02.2011 02:39
Членот 64 се менува и гласи: “Во период од пет години од денот на влегувањето во сила на овој закон заклучно со 7 мај 2003 година, не е дозволено располагање со имотот што е предмет на денационализација, како и искористување на таков имот со кој се создаваат обврски за барателот. По истекот на периодот од ставот 1 на овој член, без оглед кога е поднесено барање за денационализација, располагањето со имотот што е предмет на денационализација како и искористување на таков имот со кој се создаваат обврски за барателот, е дозволено. Склучените правни дела и дадените еднострани изјави на волја во периодот од ставот 1 на овој член, а со кои се располагало со имот предмет на денационализација или се искористил таков имот со кој се создале обврски за барателот се ништовни, само доколку поднесеното барање за денационализација до истекот на периодот од ставот 1 на овој член било прибележано во јавната книга за запишување на правата на недвижностите врз основа на акт на органот кој ја води постапката за денационализација.“
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.