Поврзани документи
» Закон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
» Закон за прогласување на локалитетот „Локви – Големо Коњари“, за ...
» Закон за прогласување на локалитетот „Плоче – Литителми“ за строг ...
» Закон за животна средина
» Закон за прогласување на орнитолошкиот локалитет „Тиквеш“ во клисурата на ...
» Закон за заштита од пушењето
» Закон за прогласување на орнитолошкиот локалитет „Езерани“ на Преспанското езеро, ...
» Закон за заштита и унапредување на животната средина и природата ...
» Закон за квалитетот на амбиентниот воздух
» Закон за вршење на хидрометеоролошки работи
» Закон за заштита на природата
» Закон за прогласување на локалитетот „Смоларски водопад“ за споменик на ...
» Закон за прогласување на локалитетот „Маркови кули“ за споменик на ...
» Закон за заштита од бучава во животната средина
» Закон за прогласување на дел од планината Пелистер за национален ...
» Закон за хидрометеоролошка дејност
» Закон за прогласување на локалитетот „Куклица“ за споменик на природата ...
» Закон за прогласување на локалитетот Алшар за споменик на природата ...
» Закон за управување со пакување и отпад од пакување
» Резолуција за влијанијата на климатските промени во Република Македонија
» Закон за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското езеро
» Закон за прогласување на локалитетот "Локви - Големо Коњари" за ...
» Закон за прогласување на локалитетот Плоче - Литотелми за строг ...
» Закон за прогласување на дел од планината Галичица за Национален ...
» Закон за прогласување на пештерата "Слатински извор" за споменик на ...
» Закон за прогласување на Дојранското Езеро за споменик на природата ...
» Закон за прогласување на Преспанското Езеро за споменик на природата ...
» Закон за прогласување на локалитетот „Езерани” на Преспанското Езеро за ...
» Закон за прогласување на „Вевчански извори“ за Споменик на природа ...
» Закон за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при ...
Детален опис на документ
Закон за заштита на природата
Датум на објавување: 04.10.2004 Преземи го документот
4146 пати симнат
Датум на стапување во сила: 12.10.2004 
Сл. весник/година: 67/2004 
Категорија: Заштита и унапредување на животната средина и природата
Забелешка:
Клучни зборови: природа, заштита на природата, заштита на природното наследство, заштитени подрачја
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  03.02.2006 
Преземи го документот
1597 пати симнат
 Измена и дополнување
  04.07.2007 
Преземи го документот
1590 пати симнат
 Измена и дополнување
  12.03.2010 
Преземи го документот
864 пати симнат
 Измена и дополнување
  08.04.2011 
Преземи го документот
764 пати симнат
 Изменување и дополнување
  21.10.2011 
Преземи го документот
602 пати симнат
 Дополнување
  11.05.2012 
Преземи го документот
572 пати симнат
 Измена и дополнување
  21.01.2013 
Преземи го документот
535 пати симнат
 Измена и дополнување
  26.11.2013 
Преземи го документот
404 пати симнат
 Измена и дополнување
  27.02.2014 
Преземи го документот
459 пати симнат
 Измена и дополнување
  26.08.2015 
Преземи го документот
284 пати симнат
 Измена и дополнување
  29.02.2016 
Преземи го документот
189 пати симнат
 Измена
  01.04.2016 
Преземи го документот
288 пати симнат


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.