Почетна   »   Закони    »  Закон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурностПоврзани документи
» Закон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
» Закон за прогласување на локалитетот „Локви – Големо Коњари“, за ...
» Закон за прогласување на локалитетот „Плоче – Литителми“ за строг ...
» Закон за животна средина
» Закон за прогласување на орнитолошкиот локалитет „Тиквеш“ во клисурата на ...
» Закон за заштита од пушењето
» Закон за прогласување на орнитолошкиот локалитет „Езерани“ на Преспанското езеро, ...
» Закон за заштита и унапредување на животната средина и природата ...
» Закон за квалитетот на амбиентниот воздух
» Закон за вршење на хидрометеоролошки работи
» Закон за заштита на природата
» Закон за прогласување на локалитетот „Смоларски водопад“ за споменик на ...
» Закон за прогласување на локалитетот „Маркови кули“ за споменик на ...
» Закон за заштита од бучава во животната средина
» Закон за прогласување на дел од планината Пелистер за национален ...
» Закон за хидрометеоролошка дејност
» Закон за прогласување на локалитетот „Куклица“ за споменик на природата ...
» Закон за прогласување на локалитетот Алшар за споменик на природата ...
» Закон за управување со пакување и отпад од пакување
» Резолуција за влијанијата на климатските промени во Република Македонија
» Закон за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското езеро
» Закон за прогласување на локалитетот "Локви - Големо Коњари" за ...
» Закон за прогласување на локалитетот Плоче - Литотелми за строг ...
» Закон за прогласување на дел од планината Галичица за Национален ...
» Закон за прогласување на пештерата "Слатински извор" за споменик на ...
» Закон за прогласување на Дојранското Езеро за споменик на природата ...
» Закон за прогласување на Преспанското Езеро за споменик на природата ...
» Закон за прогласување на локалитетот „Езерани” на Преспанското Езеро за ...
» Закон за прогласување на „Вевчански извори“ за Споменик на природа ...
» Закон за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при ...
Детален опис на документ
Закон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
Датум на објавување: 04.07.2002 Преземи го документот
2527 пати симнат
Датум на стапување во сила: 12.07.2002 
Сл. весник/година: 48/2002 
Категорија: Заштита и унапредување на животната средина и природата
Забелешка:
Клучни зборови: јонизирачко зрачење, радијација, радијациона сигурност, зрачење, радијациона несреќа, озрачување, доза, природна радијација, радиоактивна контаминација, радиоактивен отпад, дирекција за радијациона сигурност, комисија за радијациона сигурност, републички завод за здравствена заштита
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  08.11.2007 
Преземи го документот
590 пати симнат
 Пречистен текст
  30.11.2010 
Преземи го документот
376 пати симнат
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
251 пати симнат
 Дополнување
  27.11.2013 
Преземи го документот
97 пати симнат
 Дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
96 пати симнат
 Измена и дополнување
  01.09.2015 
Преземи го документот
76 пати симнат
 Измена и дополнување
  26.02.2016 
Преземи го документот
67 пати симнат


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.