Поврзани документи
» Закон за податоците во електронски облик и електронски потпис
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за Македонските железници
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за жичари и ски – лифтови
» Закон за поштенските услуги
» Закон за внатрешната пловидба
» Закон за трансформација на јавното претпријатие „Македонски Железници“ – Ц.О ...
» Закон за електронските комуникации
» Закон за железниците
» Закон за јавните патишта
» Закон за дирекцијата за цивилна воздушна пловидба
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за учество на Република Македонија во финансирање на реконструкцијата ...
» Закон за обезбедување средства за финасирање на Програмата за изградба ...
» Закон за телекомуникациите
» Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
» Закон за безбедност во железничкиот сообраќај
» Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
» Закон за внатрешната пловидба
» Закон за договорите за превоз во железничкиот сообраќај
» Закон за агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги ...
» Закон за поштенските услуги
» Закон за јавните патишта
» Закон за возила
» Закон за трансформација на Јавното претпријатие за одржување и заштита ...
» Закон за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај
» Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот ...
» Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и ...
» Закон за сигурност во железничкиот систем
Детален опис на документ
Закон за телекомуникациите
вон сила
Датум на објавување: 01.07.1996 Преземи го документот
2294 пати симнат
Датум на стапување во сила: 09.07.1996 
Сл. весник/година: 33/1996 
Категорија: Стопанство » Сообраќај и врски
Забелешка:
Клучни зборови: телевизија, мрежа, радио, кабловска, радиофрекфенции, оператор, телекомуникации, телефон, радиокомуникации, радиодифузна мрежа, радиостаница, фрекфенции, целуларна, мобилна, телефонија, мобилен, телекс, телеграф, говорница, јавна говорница, министерство за сообраќај и врски, дирекција за телекомуникација
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  09.04.1998 
Преземи го документот
255 пати симнат
 Пречистен текст
  15.05.1998 
Преземи го документот
731 пати симнат
 Измена и дополнување
  11.04.2000 
Преземи го документот
419 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  18.07.2001 
Преземи го документот
38 пати симнат
 Дополнување
  25.01.2002 
Преземи го документот
412 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  06.11.2002 
Преземи го документот
52 пати симнат
 Измена и дополнување
  14.06.2004 
Преземи го документот
662 пати симнат


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.