Поврзани документи
» Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2001 ...
» Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 ...
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за спречување на перење пари
» Закон за утврдување и наплата на јавните приходи
» Закон за Финансиската полиција
» Закон за јавните набавки
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за јавните набавки
» Закон за внатрешна ревизија во јавниот сектор
» Закон за сметководството за непрофитните организации
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за јавен долг
» Закон за управата за јавни приходи
» Закон за ревизија
» Закон за буџетите
» Закон за единствениот даночен број на даночните обврзници
» Закон за извршување на буџетот на Република Македонија за 2006 ...
» Закон за сметководство за буџетите и буџетските корисници
» Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1996 ...
» Закон за буџетите
» Закон за висината на стапката на затезната камата
» Закон за ограничување на потрошувачката за општите општествени и заеднички ...
» Закон за финансиско работење
» Закон за сметководството
» Закон за Управата за јавни приходи
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за ограничување на приходите за финансирање на општите општествени ...
» Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1994 ...
Детален опис на документ
Закон за ревизија
Датум на објавување: 09.12.2010 Преземи го документот
1552 пати симнат
Датум на стапување во сила: 17.12.2010 
Сл. весник/година: 158/2010 
Категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
Забелешка: Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи Законот за ревизија ("Службен весник на Република Македонија" број 79/2005 и 103/2008).
Клучни зборови: ревизија, информации, лиценца, лица, работа, совет, институт, постапка, ревизор, статут, извештаи, одбор, договорни, разрешување, финансиски, правни, законски, ревизорски, ангажмани, субјект, овластен, уверение, дисциплинска, ИФАЦ, МСР, МСФИ
Измени и дополнувања
 Дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
543 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  04.04.2012 
Преземи го документот
296 пати симнат
 Измена и дополнување
  31.12.2013 
Преземи го документот
217 пати симнат
 Дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
247 пати симнат
 Измена и дополнување
  17.09.2014 
Преземи го документот
151 пати симнат
 Пречистен текст
  15.12.2014 
Преземи го документот
533 пати симнат
 Измена и дополнување
  25.08.2015 
Преземи го документот
172 пати симнат
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
135 пати симнат
 Измена и дополнување
  10.02.2016 
Преземи го документот
165 пати симнат


 
Дискусии околу овој закон
Bashkim Ajdari на 27.01.2011 01:03

eеерф ревизорските куќи се обврзани да имат вработени овластени ревизори не не и ревизори(тие сшто имаат полагано испитот) тоа значи дека тие што полагат и имат потврда за положен испит може цел нивниот живот да немат жанца да се вработуваат под надзор на овластен ревизор, бидејќи тие не се обврзани да ги вработуваат. така што се дава можност за манипулации при вработување во ревизорски куќи за мито , по врски , и други основи , па дури и тие може да вработуваат обични работници а тие што имат полагано да седат дома тоа заначи МОНОПОЛ

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.