Поврзани документи
» Закон за вршење земјоделска дејност
» Закон за Фондот за земјоделство
» Закон за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството ...
» Закон за пасиштата
» Закон за заштита на растенијата
» Закон за земјоделското земјиште
» Закон за органско земјоделско производство
» Закон за семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување, ...
» Закон за здравјето на растенијата
» Закон за тутунот
» Закон за виното
» Закон за берзи на земјоделско - прехрамбени производи
» Закон за поттикнување на развојот на земјоделството
» Закон за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал ...
» Закон за тутун и тутунски производи
» Закон за престанување на важноста на Законот за Фондот за ...
» Закон за земјоделската инспекција
» Закон за попис на земјоделството во Република Македонија, 2006 година ...
» Закон за основање на агенција за финансиска поддршка во земјоделството ...
» Закон за заштита на нови сорти на земјоделски растенија
» Закон за воспоставување мрежа за прибирање на сметководствени податоци од ...
» Закон за ѓубриња
» Закон за земјоделството и руралниот развој
» Закон за производи за заштита на растенијата
» Закон за земјоделско земјиште
» Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија
» Закон за државниот инспекторат за земјоделство
» Закон за селекционерски права
» Закон за органско земјоделско производство
» Закон за земјоделство и рурален развој
Детален опис на документ
Закон за виното
Датум на објавување: 13.04.2010 Преземи го документот
1318 пати симнат
Датум на стапување во сила: 21.04.2010 
Сл. весник/година: 50/2010 
Категорија: Стопанство » Земјоделство
Забелешка: Одредбите од членовите 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 42, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54 и 55 на овој закон ќе престанат да важат со пристапувањето на Република Македонија во членство на Европската унија.
Клучни зборови: вино, грозје, лозови насади, лоза, винова лоза, шира, комиње, ликерско вино, пенливо вино, полупенливо вино, газирано полупенливо вино
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
800 пати симнат
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
667 пати симнат
 Дополнување
  13.01.2012 
Преземи го документот
Сеуште не е симнат
 Одлука на Уставен суд
  16.05.2012 
Преземи го документот
275 пати симнат
 Измена и дополнување
  14.02.2013 
Преземи го документот
Сеуште не е симнат
 Измена и дополнување
  29.07.2013 
Преземи го документот
Сеуште не е симнат
 Измена и дополнување
  31.12.2013 
Преземи го документот
268 пати симнат
 Измена и дополнување
  01.09.2015 
Преземи го документот
127 пати симнат
 Измена и дополнување
  29.02.2016 
Преземи го документот
109 пати симнат
 Измена и дополнување
  12.09.2016 
Преземи го документот
86 пати симнат


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.