Поврзани документи
» Закон за податоците во електронски облик и електронски потпис
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за Македонските железници
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за жичари и ски – лифтови
» Закон за поштенските услуги
» Закон за внатрешната пловидба
» Закон за трансформација на јавното претпријатие „Македонски Железници“ – Ц.О ...
» Закон за електронските комуникации
» Закон за железниците
» Закон за јавните патишта
» Закон за дирекцијата за цивилна воздушна пловидба
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за учество на Република Македонија во финансирање на реконструкцијата ...
» Закон за обезбедување средства за финасирање на Програмата за изградба ...
» Закон за телекомуникациите
» Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
» Закон за безбедност во железничкиот сообраќај
» Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
» Закон за внатрешната пловидба
» Закон за договорите за превоз во железничкиот сообраќај
» Закон за агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги ...
» Закон за поштенските услуги
» Закон за јавните патишта
» Закон за возила
» Закон за трансформација на Јавното претпријатие за одржување и заштита ...
» Закон за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај
» Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот ...
» Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и ...
» Закон за сигурност во железничкиот систем
Детален опис на документ
Закон за железничкиот систем
Датум на објавување: 09.04.2010 Преземи го документот
894 пати симнат
Датум на стапување во сила: 17.04.2010 
Сл. весник/година: 47/2010 
Категорија: Стопанство » Сообраќај и врски
Забелешка:
Клучни зборови: инфраструктура, сообраќај, железница, железничка пруга, железници, македонски железници, јавен превоз, железничка инфраструктура, железничка станица, железнички систем, железнички превоз
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  24.02.2011 
Преземи го документот
347 пати симнат
 Измена и дополнување
  26.06.2012 
Преземи го документот
211 пати симнат
 Измена
  10.12.2012 
Преземи го документот
152 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  16.01.2013 
Преземи го документот
96 пати симнат
 Пречистен текст
  28.06.2013 
Преземи го документот
390 пати симнат
 Измена
  26.11.2013 
Преземи го документот
190 пати симнат
 Измена и дополнување
  03.03.2014 
Преземи го документот
202 пати симнат
 Измена и дополнување
  03.09.2014 
Преземи го документот
147 пати симнат
 Измена и дополнување
  03.09.2015 
Преземи го документот
112 пати симнат
 Измена и дополнување
  22.02.2016 
Преземи го документот
90 пати симнат
 Измена и дополнување
  26.09.2016 
Преземи го документот
68 пати симнат


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.