Поврзани документи
» Закон за податоците во електронски облик и електронски потпис
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за Македонските железници
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за жичари и ски – лифтови
» Закон за поштенските услуги
» Закон за внатрешната пловидба
» Закон за трансформација на јавното претпријатие „Македонски Железници“ – Ц.О ...
» Закон за електронските комуникации
» Закон за железниците
» Закон за јавните патишта
» Закон за дирекцијата за цивилна воздушна пловидба
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за учество на Република Македонија во финансирање на реконструкцијата ...
» Закон за обезбедување средства за финасирање на Програмата за изградба ...
» Закон за телекомуникациите
» Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
» Закон за безбедност во железничкиот сообраќај
» Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
» Закон за внатрешната пловидба
» Закон за договорите за превоз во железничкиот сообраќај
» Закон за агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги ...
» Закон за поштенските услуги
» Закон за јавните патишта
» Закон за возила
» Закон за трансформација на Јавното претпријатие за одржување и заштита ...
» Закон за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај
» Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот ...
» Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и ...
» Закон за сигурност во железничкиот систем
Детален опис на документ
Закон за сигурност во железничкиот систем
Датум на објавување: 09.04.2010 Преземи го документот
420 пати симнат
Датум на стапување во сила: 17.04.2010 
Сл. весник/година: 47/2010 
Категорија: Стопанство » Сообраќај и врски
Забелешка:
Клучни зборови: безбедност, железница, систем, железнички, сигурност
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  24.02.2011 
Преземи го документот
212 пати симнат
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
172 пати симнат
 Изменување и дополнување
  15.11.2011 
Преземи го документот
199 пати симнат
 Измена и дополнување
  07.10.2013 
Преземи го документот
85 пати симнат
 Измена и дополнување
  26.11.2013 
Преземи го документот
75 пати симнат
 Измена и дополнување
  03.03.2014 
Преземи го документот
77 пати симнат
 Измена и дополнување
  12.11.2014 
Преземи го документот
48 пати симнат
 Измена и дополнување
  27.08.2015 
Преземи го документот
56 пати симнат
 Измена и дополнување
  06.11.2015 
Преземи го документот
60 пати симнат
 Измена и дополнување
  22.02.2016 
Преземи го документот
43 пати симнат
 Измена и дополнување
  18.03.2016 
Преземи го документот
32 пати симнат
 Измена
  01.04.2016 
Преземи го документот
20 пати симнат
 Измена
  11.04.2016 
Преземи го документот
35 пати симнат
 Измена и дополнување
  23.02.2018 
Преземи го документот
Еднаш симнат


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.