Поврзани документи
» Закон за податоците во електронски облик и електронски потпис
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за Македонските железници
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за жичари и ски – лифтови
» Закон за поштенските услуги
» Закон за внатрешната пловидба
» Закон за трансформација на јавното претпријатие „Македонски Железници“ – Ц.О ...
» Закон за електронските комуникации
» Закон за железниците
» Закон за јавните патишта
» Закон за дирекцијата за цивилна воздушна пловидба
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за учество на Република Македонија во финансирање на реконструкцијата ...
» Закон за обезбедување средства за финасирање на Програмата за изградба ...
» Закон за телекомуникациите
» Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
» Закон за безбедност во железничкиот сообраќај
» Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
» Закон за внатрешната пловидба
» Закон за договорите за превоз во железничкиот сообраќај
» Закон за агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги ...
» Закон за поштенските услуги
» Закон за јавните патишта
» Закон за возила
» Закон за трансформација на Јавното претпријатие за одржување и заштита ...
» Закон за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај
» Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот ...
» Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и ...
» Закон за сигурност во железничкиот систем
Детален опис на документ
Закон за сигурност во железничкиот систем
Датум на објавување: 09.04.2010 Преземи го документот
417 пати симнат
Датум на стапување во сила: 17.04.2010 
Сл. весник/година: 47/2010 
Категорија: Стопанство » Сообраќај и врски
Забелешка:
Клучни зборови: безбедност, железница, систем, железнички, сигурност
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  24.02.2011 
Преземи го документот
209 пати симнат
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
171 пати симнат
 Изменување и дополнување
  15.11.2011 
Преземи го документот
198 пати симнат
 Измена и дополнување
  07.10.2013 
Преземи го документот
83 пати симнат
 Измена и дополнување
  26.11.2013 
Преземи го документот
73 пати симнат
 Измена и дополнување
  03.03.2014 
Преземи го документот
77 пати симнат
 Измена и дополнување
  12.11.2014 
Преземи го документот
48 пати симнат
 Измена и дополнување
  27.08.2015 
Преземи го документот
56 пати симнат
 Измена и дополнување
  06.11.2015 
Преземи го документот
60 пати симнат
 Измена и дополнување
  22.02.2016 
Преземи го документот
43 пати симнат
 Измена и дополнување
  18.03.2016 
Преземи го документот
32 пати симнат
 Измена
  01.04.2016 
Преземи го документот
20 пати симнат
 Измена
  11.04.2016 
Преземи го документот
34 пати симнат


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.